Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1.9.1962)Skladba č. 80Josef Hýl, Petřvald

Originál pre Čs. šport

Biely na ťahu vyhrá (10–10)Kontrolná notácia: b. Kg3, De1, Je4, Sg8, Pa2, a3, c5, d2, g6, h4 – č. Kc4, Dd8, Ve6, Vf8, Sc6, Se7, Pa7, b6, d5, e5 – biely na ťahu vyhrá.

Ďalší problém našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže bude akiste veľmi zaujímavý nielen pre problémistov, ale aj pre turnajových hráčov šachu. Nezabudnite, že pri štúdiách je treba uviesť všetky varianty natoľko podrobne, aby bolo jasné, že daná výzva je splnená.

Riešenie problému č. 76 (Jan Hartong – b. Kh1, Dc5, Vd7, Vf1, Jd4, Jg4, Sh2, Pc4, e2 – č. Ke4, Dh4, Vd1, Ve8, Jg1, Jg7, Sa1, Sg8, Pb7, g5, h3 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...Ve6 2.Dd5 mat, 1...Se6 2.De5 mat, zvodnosť: 1.Je6? hrozí 2.De3 mat, 1...Sd4 2.Dd5 mat, 1...Vd4 2.De5 mat, 1...Dg3 2.J:g5 mat, ale účinná obrana 1...D:g4! Riešenie 1.Jf5! hrozí 2.De3 mat s tematickými variantmi 1...Vd4 2.Jf6 mat, 1...Sd4 2.Jd6 mat, 1...Dg3 2.J:g3 mat. V zvodnosti nachádzame oproti zdanlivým hrám zámenu obrán, v riešení zámenu matov v porovnaní so zvodnosťou – skutočne majstrovská úloha!

Riešenie problému č. 77 (Alexander Valnický – b. Ka8, Dg6, Jd4, Pd5, f5 – č. Kf8, Pd6, d7 – trojťažka). 1.Jf3 tempo 1...Ke7 2.Dg8 Kf6 3.Df8 mat. Jednoduchá, ale vtipná úloha, čo sa odzrkadlilo aj na tom, že mnohí riešitelia neposlali resp. poslali nesprávne riešenia.


Vzad <<  >> Vpred