Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(28.7.1962)Skladba č. 76Jan Hartong, Holandsko

I. cena

The British Chess Magazine 1953

Mat 2. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dc5, Vd7, Vf1, Jd4, Jg4, Sh2, Pc4, e2 – č. Ke4, Dh4, Vd1, Ve8, Jg1, Jg7, Sa1, Sg8, Pb7, g5, h3 – dvojťažka.

Dnešná dvojťažka je ukážkou majstrovstva jedného z najvynikajúcejších súčasných skladateľov šachových problémov svetového formátu. Treba si pritom uvedomiť, že v modernej dvojťažke sa už nekladie taký dôraz na nenápadný, prekvapivý úvodník, ale na bohatosť a pritom jednotu obsahu úlohy. K obsahu patria samozrejme aj zdanlivé hry a zvodnosti, ktoré si aj pri tejto úlohe treba všímať. Prosíme riešiteľov, aby sa vynasnažili podľa možnosti udať celý obsah úlohy.

Riešenie problému č. 74 (Ján Makovník a Pavol Grobarčík – b. Kc1, Df6, Sb7, Sd2, Pc5, f4, g5 – č. Kc4, Jh8, Pb4, f7, g6 – trojťažka). Intencia: 1.Kd1 tempo 1...b3 2.Dc3+ Kb5 3.Db4 mat, 1...Kb3 2.Sd5+ Ka3, Ka4 3.Da1, Da6 mat, 1...K:c5 2.Dc6+ Kd4 3.Dd5 mat, 1...Kd3 2.Sd5 b3 3.Dc3 mat, 1...Kb5 2.Da6+ K:c5 3.Se3 mat. Táto úloha má však dva vážne nedostatky a síce duál vo variante 1...Kb5 2.Dd4 ľub. 3.D:b4 mat a trojťahové vedľajšie riešenie 1.Db2. Za vyriešenie tejto úlohy možno získať maximálne 7 bodov!


Vzad <<  >> Vpred