Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(14.7.1962)Skladba č. 74Ján Makovník a Pavol Grobarčík, Ružomberok

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Kc1, Df6, Sb7, Sd2, Pc5, f4, g5 – č. Kc4, Jh8, Pb4, f7, g6 – mat 3. ťahom. Riešenie dnešnej trojťažky, ktorej úvodník Vám akiste spôsobí nemalú starosť, pošlite na adresu redakcie do šiestich dní s poznámkou "Šach" pri adrese.

Dnešnou trojťažkou otvárame novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž o hodnotné vecné ceny. Do súťaže budú patriť problémy uverejnené v tejto rubrike do konca septembra 1962. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v stanovenom termíne pošle riešenie uverejneného problému na adresu redakcie. Body je možné získať za správne riešenie, resp. za udanie vedľajšieho riešenia, ako aj za udanie duálu v tematickom variante alebo neriešiteľnosti. Stav súťaže budeme počas jej priebehu pravidelne uverejňovať. V novej riešiteľskej súťaži prajeme všetkým riešiteľom veľa vytrvalosti a úspechov.

Riešenie problému č. 72 (K. Mlynka – b. Kc3, Dg2, Sg6, Jf4, Pe4, g3 – č. Ke5, Jh5, Pd6, f6, g7 – mat 2. ťahom). Ako sme už prezradili pri uverejnení tejto úlohy je v nej spracovaná téma Fleck, a to vo zvodnosti i v riešení. Zvodnosť: 1.Da2? hrozí 2.Dd5, De6, Jd3 mat. Po jednotlivých obranách čierneho sú vždy dva maty vylúčené: 1...d5 2.D:d5 mat, 1...f5 2.De6 mat a 1...J:g3 2.Jd3 mat. Čierny má však k dispozícii účinnú obranu 1...J:f4! Riešenie: 1.Dh3 hrozí 2.De6, Df5, Jd3 mat. Obrany: 1...d5 2.De6 mat, 1...f5 2.D:f5 mat a 1...J:g3 2.Jd3 mat. Netematický variant: 1...J:f4 2.Df5 mat. Zámena dvoch matov po zvodnosti.


Vzad <<  >> Vpred