Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(21.7.1962)Skladba č. 75Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Kg2, De1, Jc7, Jf3, Ph3 – č. Kf4, Jh7, Pc4, d6 – trojťažka.

Dnes Vám predkladáme na riešenie výbornú trojťažku známeho pražského skladateľa problémov. Úloha je úsporne skonštruovaná a má bohato členený obsah s nenápadným úvodníkom. Prosíme riešiteľov, ktorí sa zúčastňujú na riešiteľskej súťaži, aby dôkladne skúmali uverejňované problémy, najmä originály, či neobsahujú nekorektnosti, nakoľko ich objavením možno získať ďalšie veľmi cenné body pre riešiteľskú súťaž! Výsledky minulej riešiteľskej súťaže uverejníme o dva týždne, už vopred však môžeme prezradiť, že problém č. 71 spôsobil podstatné zmeny na čele riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 73 (Michal Trubač a Bohumil Moravčík – b. Kg2, Vd4, Vd7, Ja2 – č. Ke1, Pd5, e2, e3 – trojťažka). Po peknom úvodníku 1.Vc4! hrozí 2.Vc1+ Kd2 3.V:d5 mat a čierny má k dispozícii dve obrany: 1...Kd2 2.V:d5+ Ke1 3.Vc1 mat a 1...d:c4 2.Jb4 c3 3.Jc2 mat. Vtipná úloha mladých slovenských autorov.


Vzad <<  >> Vpred