Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(7.7.1962)Skladba č. 73Michal Trubač a Bohumil Moravčík, Žarnovica

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: b. Kg2, Vd4, Vd7, Ja2 – č. Ke1, Pd5, e2, e3 – trojťažka.

V poslednom probléme, ktorý patrí do štvrťročnej riešiteľskej súťaže sa nám predstavuje dvojica autorov zo Žarnovice. Úloha má jednoduchý obsah, v ktorom zaujme najviac pekný prvý ťah. Riešenie treba poslať na adresu redakcie do šiestich dní. V budúcej rubrike bude vypísaná nová riešiteľská súťaž o hodnotné ceny na ďalší štvrťrok.

Riešenie problému č. 71 (I. Garaj – b. Kd1, Sd6, Je7, Pa3, c4, f2, g3, h2 – č. Ka5, Sc3, Ja7, Pa4, a6, b6, d3, f7, g4, g7, h7 – mat 92. ťahom). Hlavná autorova intencia spočíva v osemťahovom cykle, ktorý sa viackrát opakuje a po ktorom stratí čierny vždy jedno tempo: 1.Kc1 Se1 2.Kb2 Sd2 3.Ka1 Se1 4.Ka2 Sc3 5.Kb1 Sd2 6.Kb2 Se1 7.Kc1 Sc3 8.Kd1 a pozícia dospela do postavenia diagramu s tým rozdielom, že na ťahu je čierny a preto musí ťahať jedným z pešiakov – 8...h6. Ďalší postup riešenia je ten istý 9.Kc1...16...h5, atď. 24...h4, 32...h3, 40...g6, 48...g5, 56...f6, 64...f5, 72...f4, 80...f3, 88...d2 89.Kc2 d1~ 90.K:d1 Sd2 91.Kd2 Jc6 92.Jc6 mat. Úloha má však aj vedľajšie riešenie s matom v piatich ťahoch – 1.Jd5! Riešiteľom, ktorí objavili vedľajšie riešenie počítame päť bodov.


Vzad <<  >> Vpred