Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(23.6.1962)Skladba č. 72Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: b. Kc3, Dg2, Sg6, Jf4, Pe4, g3 – č. Ke5, Jh5, Pd6, f6, g7 – mat 2. ťahom.

V šachových úlohách býva zvykom, že po úvodníku hrozí vždy iba jeden mat. Z tohoto pravidla je však viac výnimiek, z ktorých jedna je spracovaná v dnešnej úlohe. Po úvodníku v nej hrozí vždy "n" matov, z ktorých čierny v obranách striedavo vylúči "n-1". Ide tu teda o akúsi tému poloobrán, ktorá má v problémovej terminológii názov téma Fleck. Uvedenú tému nájdete aj vo zvodnosti, aj v riešení. Riešenie treba poslať na adresu redakcie najneskôr do šiestich dní. V budúcej rubrike bude štvrťročná riešiteľská súťaž o ceny zakončená.

Riešenie problému č. 70 (R. Kováč – b. Kg2, Dc8, Sd1, Je4 – č. Kf4, Pe3, e5, f5, g3, g4 – dvojťažka). Jednoduchý tempový úvodník 1.Se2! vedie k dvom variantom – 1...K:e4 2.Dc4 mat a 1...f:e4 2.D:g4 mat. Obsah úlohy je teda celkom jednoduchý, ale vzhľadom na to, že ide o prvotinu, dá sa predpokladať, že v ďalšej autorovej úlohe už bude obsah bohatší.

Poradie prvých piatich riešiteľov sa v našej súťaži nezmenilo ani po tejto úlohe. Na čele sú naďalej s maximálnym počtom bodov títo riešitelia: Bartišek Alexander, Garaj Ivan, Chovan Ladislav, Jankovič Pavol a Zábojník Stanislav.


Vzad <<  >> Vpred