Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(9.6.1962)Skladba č. 70Rudolf Kováč, Hodonín

Originál pre Čs. šport, prvotina

Mat 2. ťahom (4–6)Kontrolná notácia: b. Kg2, Dc8, Sd1, Je4 – č. Kf4, Pe3, e5, f5, g3, g4 – dvojťažka.

Svojou prvou skladbou sa dnes našim riešiteľom predstavuje pravidelný účastník riešiteľských súťaží R. Kováč. Je to jednoduchá tempovka s typickým úvodníkom a dvoma variantmi. Jej riešenie pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie problému č. 68 (J. Brabec – b. Kd3, Dh8, Ve7, Sc1, Sf7, Jc6, Je5 – č. Kf5, Vd6, Jg5, Jg7, Pd5, f3, g4, g6, h3 – dvojťažka). Predúvodníkový obsah spočíva v dvoch variantoch, ktoré vytvára čierny Jg7. Po jeho ľubovoľnom ťahu 1...Jg7~ nasleduje 2.Jd4 mat. Ale čierny môže odskočiť jazdcom tak, aby pokryl aj tento mat – 1...J7e6, čomu hovoríme predĺžená obrana. Tým si ale prerušil Vd6 a dostane mat 2.S:g6. Pri hľadaní úvodníka je hneď jasné, že treba vytvoriť hrozbu 2.D:g5 mat. Zdalo by sa, že po 1.Dh4? je všetko v poriadku, lebo na novú predĺženú obranu 1...Jg5~ a 1...J5e6 vychádzajú tie isté maty ako pred úvodníkom, čo by teda bola zámena dvoch matov. Pozornému riešiteľovi však neušlo, že ťah 1.Dh4? bol iba zvodnosťou, ktorú vyvracia 1...J7e6. Riešením je iba 1.Dh6! s variantmi 1...Jg5~ 2.Df4 mat a 1...J5e6 2.D:g6 mat. Z uvedených variantov vidno, že vzhľadom ku zvodnosti sa jedná o zámenu matov a vzhľadom k predúvodníkovým hrám o voľnú zámenu.


Vzad <<  >> Vpred