Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(19.5.1962)Skladba č. 68Juraj Brabec, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kd3, Dh8, Ve7, Sc1, Sf7, Jc6, Je5 – č. Kf5, Vd6, Jg5, Jg7, Pd5, f3, g4, g6, h3 – mat 2. ťahom.

O téme predĺžená obrana sme sa v našej rubrike zmienili už viackrát. No v dnešnej úlohe je táto téma spojená so zaujímavou myšlienkou. Predúvodníkový obsah vznikne po ľubovoľnom ťahu čierneho Jg7, na čo nasleduje 2.Jd4 mat. Po predĺženej obrane 1...J7e6 2.S:g6 mat. Na riešiteľoch teraz zostáva, aby tieto varianty porovnali s variantami, ktoré vzniknú po úvodníku, resp. vo zvodnosti a aby sa pokúsili slovami vyjadriť uvedenú tému. Pre riešiteľskú súťaž stačí však udať iba prvý ťah. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 66 (S. Zábojník – b. Kh5, Dc2, Sa3, Sg2, Ja5, Pd5, e3, f2, g3, g4, g6 – č. Ke5, Vf3, Ja2 – dvojťažka.) 1.Dc8! s hrozbou 2.De6 mat a variantami 1...Ke4 2.Df5 mat, 1...Kf6 2.Dh8 mat, 1...Vf6 2.Jc4 mat. Riešiteľom sa najviac páčil prvý variant s využitím väzby čiernej veže.

Na čele riešiteľskej súťaže je po riešení problému č. 65 týchto päť riešiteľov: Bartišek Alexander, Garaj Ivan, Chovan Ladislav, Jankovič Pavol a Zábojník Stanislav, všetci s počtom bodov 11. O bod menej má ďalších 22 riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred