Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(12.5.1962)Skladba č. 67Henk a Pieter le Grand, Holandsko

I. cena

Schach-Echo 1956

Mat 3. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ke6, Va3, Jb4, Jf5, Pd5, e2, g3 – č. Ke4, Dg1, Sa1, Pb6, b7 – trojťažka.

Rozriešiť šachový problém a nájsť celý jeho obsah nie je vždy to isté. Hlavne u moderných dvojťažiek sa k hlavnému riešeniu pripájajú aj predúvodníkové hry a zvodnosti, ktoré dokresľujú celkový obsah úlohy. U ostatných druhov šachovej skladby však pochopiť autorovu myšlienku nebýva také obťažné. Stačí nájsť všetky tematické obrany a posúdiť do akej miery sa autorovi podarilo ich zjednotiť. Dnešná trojťažka má iba dva tematické varianty, ale majstrovstvo a jednoduchosť problému, s ktorými bol skonštruovaný, iste každého potešia. Riešenie pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie problému č. 65 (E. Kaďourek – b. Kf1, Da7, Se4, Sh8, Ph3, g6 – č. Kh6, Va5, Ja8, Pa4, a6, b4, c7, d4, d5, h4, h5 – mat 3. ťahom). Úvodník 1.Sd3 vytvorí hrozbu 2.D:d4 Kg5 3.De3 mat a tieto varianty: 1...Vc5 2.D:c5 a 3.Dc1 mat, 1...c5 2.De7 a 3.Sg7 mat, 1...Jb6 2.D:c7 Jc4 3.Df4 mat a 1...Kg5 2.D:d4 a 3.De3 mat. Ako si riešitelia iste všimli, všetky varianty boli zakončené čistým matom.


Vzad <<  >> Vpred