Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(28.4.1962)Skladba č. 65Eduard Kaďourek, Přerov

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (6–11)Kontrolná notácia: b. Kf1, Da7, Se4, Sh8, Ph3, g6 – č. Kh6, Va5, Ja8, Pa4, a6, b4, c7, d4, d5, h4, h5 – trojťažka.

Tradícia čistých matov je u našich skladateľov stále ešte príliš veľká a tak len málokedy sa objaví pôvodná skladba s iným námetom. Rozhodne by mali byť naši skladatelia všestrannejší. Aj dnešná trojťažka je v duchu tradície a obsahuje tri varianty zakončené čistými matmi. Pri riešení však treba opäť dať pozor na prípadné nekorektnosti, lebo účastníci riešiteľskej súťaže sú pomerne vyrovnaní a každý bod získaný naviac môže rozhodnúť o konečnom umiestnení. Riešenie pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie problému č. 63 (K. Sobek – b. Kg2, Db6, Sh7, Jd5, Jd8, Pf6 – č. Ke5, Db1, Jc1, Pa5, b5, c2, d3, f7, g5 – mat 3. ťahom.) Po úvodníku 1.Jb7! vzniká hrozba 2.De3+ K:d5 3.De4 mat. Druhý variant, ktorý je zakončený čistým matom vznikne po obrane 1...Db4 2.J:b4 a:b4 3.Dd6 mat. V treťom variante po 1...K:d5 2.Dc5+ Ke6 okrem 3.Df5 mat vychádza aj 3.Dd6 mat, čo je duál. Riešitelia, ktorí našli túto nekorektnosť, získali naviac 1 bod. Vo všetkých variantoch je v mate každé pole v okolí čierneho kráľa nepristúpné z jediného dôvodu – a to je definícia čistého matu.


Vzad <<  >> Vpred