Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(14.4.1962)Skladba č. 63Karel Sobek, Vlkoš u Přerova

Originál pre Československý šport

Mat 3. ťahom (6–9)Kontrolná notácia: b. Kg2, Db6, Sh7, Jd5, Jd8, Pf6 – č. Ke5, Db1, Jc1, Pa5, b5, c2, d3, f7, g5 – mat 3. ťahom.

Do súťaže v skladaní šachových problémov, ktorú vypísali redakcie Čs. športu, Smeny a Pionierskych novín prišli už prvé príspevky. Prvý z nich – dnešná trojťažka – je komponovaný v tradičnom slohu českej školy. Pozorný riešiteľ v nej nájde tri varianty zakončené čistými matmi. Riešenie treba poslať do šiestich dní na adresu redakcie. Za správne riešenie možno získal tri body, ale pozor na prípadné nekorektnosti, ktoré sa v každej originálnej úlohe môžu ľahko vyskytnúť a za udanie ktorých sa dajú získať body naviac.

Riešenie problému č. 61 (V. Rudenko – b. Kh5, De3, Vc4, Vh6, Sf5, Jf4, Jh4, Pd5 – č. Ke5, Sb4, Se4, Ja6, Jc7, Pd3, e6, f3, g3 – mat 2. ťahom). Úvodník 1.Db6! vezme čiernemu kráľovi voľné pole d6, ale dá mu iné (f4) a vytvorí hrozbu 2.V:e4 mat. V prvých dvoch tematických obranách 1...S:d5 a 1...S:f5 otvára sa biela Vc4 k voľnému poľu a nasledujú maty s využitím blokovania a zrušenia krytia – 2.J:d3 a 2.J:f3 mat. Je zaujímavé, že tieto maty pred úvodníkom išli na obrany 1...e:d5 a 1...e:f5, čo by vytváralo zámenu obrán. Teraz ale na tieto obrany nasledujú iné maty – 2.Jfg6 a 2.Jhg6 mat, čo je zasa zámena matov. Úloha obsahuje súčasne zámenu dvoch obrán a dvoch matov, čomu hovoríme téma Ruchlis.


Vzad <<  >> Vpred