Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(21.4.1962)Skladba č. 64Robert Sachsel, Piešťany

II. cena

Rakéta 1942/II

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kb1, Db5, Vb4, Vf1, Sg1, Sh5, Ja6, Pd4, f4 – č. Ke4, Da8, Ve6, Vh4, Sf7, Jf6, Jg6, Pe7, g5, h7 – mat 2. ťahom.

V dnešnej úlohe nenájdete žiadnu z moderných tém. Kto ale nájde všetkých šesť tematických variantov, bude plne uspokojený. Riešenie pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Riešenie problému č. 62 (J. Janček – b. Kd1, Dc5, Vh3, Sb2, Sf1, Je7, Jg2 – č. Ke4, Sa7, Sg8, Jd8, Pc4, d4, f6, g6 – dvojťažka). Predúvodníkové varianty 1...c3 2.Sd3 mat a 1...d3 2.Ve3 mat sa v riešení po 1.Db4! s hrozbou 2.De1 mat navzájom vymenia 1...c3 2.Ve3 mat a 1...d3 2.S:d3 mat. Obsahom úlohy je teda recipročná zámena matov.

Konečný výsledok riešiteľskej súťaže za I. štvrťrok 1962. Maximálny počet bodov 34 získali títo riešitelia: Čollák Mikuláš, Fulla Anton, Garaj Ivan, Líška Vladimír, Mačkay Juraj, Makovník Ján a Kováč Rudolf. Z týchto siedmich boli vyžrebovaní štyria výhercovia v tomto poradí: prvú cenu — klubovú šachovú súpravu vyhráva Mikuláš Čollák, druhú cenu — magnetickú šachovú súpravu Anton Fulla, tretiu cenu — magnetickú šachovú súpravu Vladimír Líška a štvrtú cenu — cestovný šach Juraj Mačkay. Ceny budú výhercom doručené poštou. Ďalšie poradie: 32 b. Bakalár Ján, 31 b. Bartišek Alojz, inž. Rybka Karel, Urbanec Miroslav, Zábojník Stanislav, 30 b. Patacsi Alojz, Pollák Štefan, 29 b. Mikuš Teodor, 28 b. Žatko Jozef, Vinklárek Alojz, Gáfrik Ján, 27 b. Mlynka Karol, Borecki Edward, Olejník Karol, inž. Zalčík Václav, 26 b. Chovan Ladislav, 25 b. Moravčík Jozef, 23 b. Petrášek Aurel, 22 b. Bol Jozef, Fábry Eugen, Michalovič Vojtech, Trnavský Ondrej, 21 b. Lukáč Július, 20 b. Jankovich Ladislav, 19 b. Pekár Gustáv.

V 1. štvrťroku sa na našej riešiteľskej súťaži zúčastnilo dovedna 73 problémistov. Komu neprialo šťastie v 1. kole, nech sa oň pokúsi v ďalších!

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže prinesieme v budúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred