Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(7.4.1962)Skladba č. 62Ján Janček, Solčany

2. čestné uznanie

SVTVS 1954

Mat 2. ťahom (7–8)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dc5, Vh3, Sb2, Sf1, Je7, Jg2 – č. Ke4, Sa7, Sg8, Jd8, Pc4, d4, f6, g6 – mat 2. ťahom. Riešenie dnešnej dvojťažky, v ktorej nájdete recipročnú zámenu matov pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Pre všetkých záujemcov o riešenie šachových problémov otvárame v dnešnej rubrike štvrťročnú riešiteľskú súťaž o ceny. Do súťaže budú patriť problémy uverejnené v tejto rubrike do konca júna 1962. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v stanovenom termíne pošle riešenie uverejneného problému na adresu redakcie. Odmenení budú v poradí prví štyria riešitelia, pričom o poradí rozhodne počet bodov. Body je možné získať za správne riešenie, resp. za udanie vedľajšieho riešenia, duálu v tematickom variante alebo neriešiteľnosti. Stav súťaže budeme počas jej priebehu pravidelne uverejňovať. Prajeme všetkým riešiteľom v novej riešiteľskej súťaži veľa úspechov.

Riešenie problému č. 60 (H. Loveday – b. Kb8, Vd6, Sh6, Jg7, Pf6, g3 – č. Kd8, Sd7, Pg5 – mat 3. ťahom). Úloha obsahuje tzv. indickú tému – biely ťahá tak, aby si mohol prerušiť vlastnú figúru a tým zrušil patové postavenie čiernych kameňov. 1.Vd1! g4 2.Sd2! S~ 3.Sa5 mat.

Upozornenie: Asi v troch prípadoch reklamovali riešitelia, že v rubrike zo dňa 24. marca nebol uverejnený problém č. 60. Títo účastníci si totiž nevšimli, že spomenutý problém sme uverejnili z technických príčin už deň predtým v piatočnom čísle Čs. športu zo dňa 23. marca. Pretože redakcia právom predpokladá, že súťažiaci denne čitajú a sledujú náš denník, nemôžeme pri vyhodnocovaní súťaže brať zreteľ na stratu bodov spôsobenú vynechaním riešenia problému č. 60.


Vzad <<  >> Vpred