Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(23.3.1962)Skladba č. 60Henry Loveday, Anglicko

The Chess Player Chronicle 1846

Mat 3. ťahom (6–3)Kontrolná notácia: b. Kb8, Vd6, Sh6, Jg7, Pf6, g3 – č. Kd8, Sd7, Pg5 – mat 3. ťahom.

Sú problémy bohaté na varianty, ale s pomerne ľahkým úvodníkom, ale aj také, ktoré obsahujú iba jeden variant, no pre riešiteľa sú tvrdým orieškom. Dnešná trojťažka patrí do tejto druhej skupiny. Jej téma svojho času vzbudila veľkú pozornosť a od tých čias bola už veľakrát spracovaná skoro vo všetkých druhoch šachových problémov. Pri jej riešení je potrebné pozorne rozobrať pozíciu a nájsť pokračovanie, ktorým sa najvhodnejším spôsobom zruší patové postavenie čiernych figúr. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Za správne riešenie možno získať 3 body.

Riešenie problému č. 58 (J. Linder – b. Ka7, Db7, Sb1, Sh8, Jb6, Jb5, Pd5, d6, g3 – č. Ke5, Vg5, Vg7, Sg4, Pc7, f7 – dvojťažka). 1.D:c7 s hrozbou 2.Dc3 mat. Varianty vznikajú po ľubovoľnom ťahu pešiaka f7, ktorým sa biela dáma zaviaže a tým sa znemožní hrozba. Po 1...f6 sa ale blokuje voľné pole a preto príde 2.d7 mat a po 1...f5 sa preruší čierny strelec a príde 2.De7 mat. Na tie isté obrany pred úvodníkom išli maty 2.Jc4 a 2.Jd7, úloha teda obsahuje zámenu dvoch matov.


Vzad <<  >> Vpred