Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(17.3.1962)Skladba č. 59Vladimir A. Koroľkov, SSSR

I.-II. cena "64" 1937

Biely vyhrá (6–7)Kontrolná notácia: b. Ka2, Jd5, Je8, Pc7, d7, g7 – č. Kh5, Sc5, Sg6, Jd2, Pa3, c2, g4 – biely vyhrá.

Majster športu V. A. Koroľkov patrí medzi najúspešnejších a najplodnejších sovietskych skladateľov štúdií. Je predstaviteľom tzv. romantického smeru a preto v jeho skladbách nachádzame vždy prekvapujúce kombinácie plné originálnych nápadov s efektným zakončením. Aj v dnešnej jeho štúdii biely vyhrá zaujímavým pokračovaním, ktoré sa končí čistým matom. Prvý ťah bude zrejme šach, v štúdiách je to povolené, lebo bielemu hrozí 1...c1J+ 2.Ka1 Jdb3 mat. No ako to biely prevedie, to už je úloha pre našich riešiteľov. V riešení udajte celú kombináciu bieleho až po jeho jasnú výhru a pošlite na adresu redakcie do šiestich dní. Za správne riešenie počítame 5 bodov, pri neúplnom riešení sa strháva 1-2 body, podľa stupňa priblíženia sa k správnemu riešeniu.

Riešenie problému č. 57 (M. Havel – b. Kd3, Dd7, Jg7, Pg2 – č. Kg6, Ph6 – mat 4. ťahom). Úvodník 1.Jh5! vedie k dvom echovýn variantom, zakončeným čistým matom: 1...K:h5 2.Df5+ Kh4 3.Ke3 h5 4.Df4 mat, alebo 1...Kg5 2.g3 Kg6 3.Ke4 Kh5 4.Df5 mat s tým istým zoskupením figúr ako v prvom variante, ale posunutý o jeden rad vyššie. Úloha je typickou ukážkou možností českej školy vo viacťažkách.


Vzad <<  >> Vpred