Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(31.3.1962)Skladba č. 61Valentin Rudenko, SSSR

I. cena

Šahs 1959

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kh5, De3, Vc4, Vh6, Sf5, Jf4, Jh4, Pd5 – č. Ke5, Sb4, Se4, Ja6, Jc7, Pd3, e6, f3, g3 – dvojťažka.

Dnešnou úlohou zakončujeme štvrťročnú riešiteľskú súťaž. Jej konečný výsledok uverejníme o tri týždne. V budúcej rubrike bude vypísaná nová súťaž v riešení šachových problémov na ďalší štvrťrok. Vyzývame všetkých šachistov k účasti na tejto súťaži.

Obsahom dnešnej úlohy je vo vynikajúcej forme podaná téma Ruchlis. Táto téma dostala pomenovanie podľa sovietskeho skladateľa Jefima Ruchlisa a spočíva v súčasnej zámene matov aj obrán. Najlepšie ju pochopíte, keď predúvodníkové varianty 1...e:d5 2.J:d3 mat a 1...e:f5 2.J:f3 mat (v ktorých škodlivými motívmi sú blokovanie, otvorenie línie a väzba čiernej figúry) porovnáte s obsahom, ktorý vznikne po úvodníku. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 59 (V. Koroľkov – b. Ka2, Jd5, Je8, Pc7, d7, g7 – č. Kh5, Sc5, Sg6, Jd2, Pa3, c2, g4 – biely vyhrá). Bielemu hrozí 1...c1J+ a preto musí šachovať on: 1.Jf4+ Kh6 (čierny teraz ani neskôr nesmie ustúpiť na g5 resp. h4 pre 2.d8D) 2.g8J+! Kh7 3.Jgf6+ Kh6 4.J:g4+ Kh7 5.Jef6+ Kg7 6.Je6+ Kf7 7.d8J+! Ke7 8.c8J mat! Riešenie končí čistým matom piatimi jazdcami!


Vzad <<  >> Vpred