Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(25.8.1962)Skladba č. 79Eduard Kaďourek, Přerov

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (7–4)Kontrolná notácia: b. Kg1, Db2, Jf8, Sh5, Pe5, f2, g3 – č. Kd3, Sb8, Pc5, f5 – trojťažka. Riešenia pošlite ako zvyčajne do sedem dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Trojťažka Eduarda Kaďourka, prvotriedneho riešiteľa šachových problémov a tiež skúseného skladateľa, je ukážkou trojťažky tzv. "českého slohu". To znamená, že v matovom obrazci čierny kráľ nemôže vstúpiť na každé zo súsedných polí iba z jediného dôvodu. Teda každé zo susedných polí je napadnuté iba jedinou bielou figúrou, alebo iba blokované čiernou figúrou. Takýto mat nazývame čistým a je jedným charakteristickým znakom českého problémového slohu. Druhým znakom je využitie všetkých bielych figúr (pešiaci nemusia byť bezpodmienečne využití) v každom matovom obrazci, t.j. ekonomické využitie figúr. Hovoríme preto, že česká škola sa vyznačuje čistými a ekonomickými matmi.

Riešenie problému č. 75 (Vratislav Miltner – b. Kg2, De1, Jc7, Jf3, Ph3 – č. Kf4, Jh7, Pc4, d6 – trojťažka). Zdá sa, že táto veľmi pekná trojťažka spôsobila riešiteľom veľa ťažkostí, pretože sme dostali iba málo správnych riešení. Úvodník 1.De2 tempo 1...Jf8 2.Dc2, 1...Jf6 2.Je6+, 1...Jg5 2.Jd5+, 1...Kf5 2.De6+, 1...c3 2.Dd3. V tomto variante je po pokračovaní c2 alebo d5 nezávažný duál 3.Je6, J:d5 mat. Riešenie udávame iba do druhého ťahu, nakoľko ďalšie pokračovanie iste každý ľahko nájde.


Vzad <<  >> Vpred