Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(15.9.1962)Skladba č. 82Jozef Žatko, Chynorany

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kd6, Vd3, Sd5, Pa4, b3 – č. Kd8, Sd7 – trojťažka.

Miniatúrka Jozefa Žatku je ďalším potvrdením tézy, že prvým predpokladom k úspešnému skladaniu šachových problémov je bohatá riešiteľská prax. Označenie "miniatúrka" sa používa na problémy so 7 alebo menej figúrami; pre úlohy s 8-12 figúrami sa používa označenie "meredithka" (podľa amerického skladateľa W. Mereditha) a pri použití iba dvoch bielych figúr sa užíva označenie "minimálka".

Riešenie problému č. 79 (Kaďourek – b. Kg1, Db2, Jf8, Sh5, Pe5, f2, g3 – č. Kd3, Sb8, Pc5, f5 – trojťažka). 1.Jd7 hrozí 2.Se2+ a 3.Jf6 mat, 1...Kc4 2.Sf7+ Kd3 3.J:c5 mat, 1...Ke4 2.Jf6+ Kd3 3.Se2 mat, 1...f4 2.Sg6+ Kc4 3.Jb6 mat, 1...S:e5 2.J:e5+ Ke4 3.Sf3 mat.

Riešenie problému č. 80 (Hýl – b. Kg3, De1, Je4, Sg8, Pa2, a3, c5, d2, g6, h4 – č. Kc4, Dd8, Ve6, Vf8, Sc6, Se7, Pa7, b6, d5, e5 – biely na ťahu vyhrá). Z postavenia vidieť, že nie je možné získať rozhodujúcu materiálnu prevahu, treba preto čierneho kráľa vlákať do matovej siete. 1.De2+ Kd4 2.De3+ Kc4 3.Db3+ Kd4 a pre bieleho zdanlivo niet vyhovujúceho pokračovania, ale 4.Jf6! s možnosťami 4...S:f6 5.Dc3+ Ke4 6.De3+ Kf5 7.Df3+ K:g6 8.Df5+! a vyhrá; 4...Ve:f6 alebo Vf:f6 5.Dc3+ Ke4 6.De3+ Kf5 7.Df3+ K:g6 8.Dg4+ a vyhrá. Veľmi solídny výkon mladučkého moravského skladateľa! (Pozn. red. Skladba mladého moravského skladateľa nemôže byť originálom, pretože rovnaká skladba bola uverejnená už 11.8.1929 v turnaji Izvestia, kde vyhrala IV. cenu a autorom bol Tigran Gorgiev.)


Vzad <<  >> Vpred