Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(22.9.1962)Skladba č. 83Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kf1, Vf8, Vh1, Je2, Jh4, Sa5, Se8, Pe3 – č. Kg4, Pd6, e4, f6, g5, g7, h7 – trojťažka. Riešenie pošlite najneskôr do sedem dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Na prvý pohľad sa dnešný problém môže zdať veľmi jednoduchý, veď biely má drvivú materiálnu prevahu! Avšak dať mat čiernemu kráľovi najneskôr tretím ťahom, to je už podstatne ťažšie a túto cestu objaviť, to je práve už vašou úlohou, milí riešitelia.

Riešenie problému č. 81 (Garaj – b. Ke1, Vh1, Je2, Jh2, Sf7, Pe6 – č. Kh4, Pe3, g5 – trojťažka). Určite Vám dalo veľa práce, kým ste objavili prekvapivý úvodník: 1.0-0! tempo 1...g4 2.Vf5 a 3.Vh5 mat, 1...Kh3 2.Vf6 a 3.Vh6 mat.

Odkaz redakcie: Viacerí účastníci našej veľkej štvrťročnej riešiteľskej súťaže neovládajú správny spôsob zápisu riešení šachových problémov a zasielajú riešenia písané nesprávne, často aj neúplne, vynechávajú tematické varianty a uvádzajú netematické a pod. Odporúčame preto všetkým riešiteľom i záujemcom z radov neriešiteľov, aby si obstarali knihu 353 šachových problémov od Inž. Bedricha Formánka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Šport a je ešte v obmedzenom počte k dostaniu vo všetkých kníhkupectvách. Pokiaľ by ste uvedenú knihu vo vašej predajni nedostali, napíšte nám, radi sa postaráme o jej zaslanie na dobierku. Na 280 stránkach podrobne pojednáva o všetkom dôležitom a stojí iba Kčs 18.30.


Vzad <<  >> Vpred