Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(11.8.1962)Skladba č. 78Vladimir Bron, SSSR

III. cena

Šachmatnyj listok 1927

Biely na ťahu vyhrá (5–4)Kontrolná notácia: b. Kc2, Vc7, Jf5, Pc3, e4 – č. Kb5, Df8, Pc4, f6 – biely vyhrá.

Štúdie s výzvou "biely na ťahu vyhrá" možno v podstate rozdeliť do dvoch skupín. Do jednej skupiny patria štúdie, v ktorých biely sériou ťahov buduje okolo čierneho kráľa matovú sieť, proti čomu sa čierny buď nedokáže účinne brániť, alebo iba za cenu podstatných materiálnych strát, v dôsledku čoho biely vyhrá. Do druhej skupiny patria štúdie, v ktorých biely získa materiálnu prevahu bez toho, aby priamo ohrozoval čierneho kráľa matom. Dnešná štúdia patrí do tejto druhej skupiny. Riešenie štúdií treba uvádzať vždy až do toľkého ťahu, aby bolo zrejmé, že biely vyhrá, resp. že daná výzva je splnená.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže za II. štvrťrok: 5 bodov získali: Altman Milan, Mačkay Juraj; 4 body Moravčík Jozef, Trnavský Ondrej; 3 body Balog Ladislav, Farbula Karol, Vollay Ferdinand, Zezuch František; 2 body Barczi Attila, Bednár Imrich, Dzuriš Ivan, Filo Alojz, Koščák, Kriška Štefan, Líška Vladimír, Novák Ivan, Pakoš Dušan.

Prípadné námietky proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 14 dní písomne na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese. Po uplynutí tejto lehoty nadobúda rozhodnutie riešiteľskej súťaže platnosť a po termíne došlé námietky ostanú nepovšimnuté.


Vzad <<  >> Vpred