Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(4.8.1962)Skladba č. 77Alexander Valnický, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Ka8, Dg6, Jd4, Pd5, f5 – č. Kf8, Pd6, d7 – trojťažka.

Vtipná, jednoduchá trojťažka je ukážkou skladateľskej práce skúseného vedúceho mnohých šachových rubrík, nášho stáleho verného spolupracovníka.

Výsledok riešiteľskej súťaže Čs. športu, vypísanej na problémy uverejnené v II. štvrťroku 1962 (č. 62-73): maximálny počet bodov 45 nezískal žiaden riešiteľ: 44 bodov získali: Bizík Vladimír, Bublinec Ladislav, Finta Milan, Grobarčík Pavol, Makovník Ján, Žatko Jozef. Z týchto šiestich boli vyžrebovaní štyria výhercovia v tomto poradí: prvú cenu — koženú aktovku — vyhráva Ján Makovník, druhú cenu — koženú aktovku "diplomatku" — Vladimír Bizík, tretiu cenu — knihu — Pavol Grobarčík a štvrtú cenu — knihu – Jozef Žatko.

Po 40 bodov získali: Bartišek Alexander, Garaj Ivan, Chovan Ladislav, Jankovič Pavol, Zábojník Stanislav; 39 bodov získali: Gáfrik Ján, Kraft Ladislav; 37 bodov získal Štefan Mikuláš; 34 bodov získali: Patacsi Alojz, inž. Pollák Štefan; 32 bodov získali: Petrášek Aurel, Rus Vojtech, Valnický Alexander; 30 bodov získal Kníška Peter; 26 bodov Fábry Eugen; 24 bodov Mikuš Teodor; 19 bodov Borecki Edward; 18 bodov Cyprian Marian; 17 bodov Štefek Bohumír; 16 bodov Roman František; 15 bodov Kováč Rudolf, Sýkora Ondrej; 14 bodov Bol Jozef; 10 bodov Driml Ľubomír, Michalovič Vojtech, Srnanský Jozef; 9 bodov Fulla Anton; 7 bodov Bakalár Ján, Kovács Vojtech, Lesňanský Ľudevit. Dokončenie výsledkov riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred