Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 110Ivan Frič

Časopis československých šachistů, 1921

Samomat 5. ťahom (4–5)Kontrolná notácia: b. Kc4, De5, Ve1, Ve3 – č. Kc2, Da1, Sb1, Pa2, b2 – samomat 5. ťahom.

Pre osvieženie uverejňujeme dnes úlohu odlišného typu – samomat. Pri samomate začína biely a hrá tak, aby mu čierny v predpísanom počte ťahov musel dať mat (čierny nechce dať mat a všemožne sa tomu bráni, aby ho dal). Autor tohto problému patrí do staršej slovenskej šachovej generácie, bol veľmi nadaný, zomrel však v mladom veku a tak jeho tvorba nie je rozsiahla.

Za správne vyriešenie dnešného problému možno získať 5 bodov. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese. Píšte, prosíme, čitateľne a prehľadne.

Riešenie problému č. 105 (Tazberík – b. Kd6, Ve1, Jb7, Jd7, Se2, Se3, Pf6, g2 – č. Ke8, Va8, Vh8, Pf7 – dvojťažka. Pozícia A je udaná v notácii, pozícia B vznikne z pozície A premiestením Pg2 ma g3). Riešenie pozície A: autorova intencia 1.Sd2 hrozí 2.Se2~ mat. Jednotlivé obrany sú zneškodňované strelcom e2. Pozícia B: autorova intencia 1.Sd3 hrozí 2.Se3~ mat s obdobnými možnosťami ako v pozícii A. Obe pozície majú však aj vedľajšie riešenie: A 1.Sa7; B 1.Sa6 opäť s obdobnými variantami ako v autorovom podaní. Úloha má okrem toho ešte ďalšiu závadu spočívajúcu v tom, že na predúvodníkový šach 1...Va6+ nie je pripravený mat. Za správne a úplne vyriešenie oboch pozícií bolo spolu možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred