Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 111Pavol Jankovič, Banská Bystrica

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (9–4)Kontrolná notácia: b. Kh3, Vc7, Vd6, Sb8, Sc8, Je5, Jg4, Pf2, f3 – č. Kf4, Ve4, Vf5, Pg5 – dvojťažka. Dnes uverejnená úloha obsahuje tému: zámena dvoch matov po zvodnosti. V čom pozostáva jej úplný obsah? Riešenie pošlite na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese najneskôr do 14 dní od dňa uverejnenia.

Riešenie problému č. 106 (Lačný – b. Ke7, Dd5, Vb2, Vb4, Jf3, Jf4, Sg3, Sh5 – č. Ke3, Da4, Va2, Va3, Ja1, Jg4, Sa6, Sg1, Pc2, c4, d6, d7 – mat druhým ťahom). Táto úloha obsahuje tzv. cyklickú zámenu matov nazývanú tiež "téma Lačný". Zdanlivé hry v tomto probléme obsažené sú: 1...c3 (ťah X) 2.De4 mat (mat A); 1...e1D(V) (Y) 2.Jg2 mat (B); 1...Jh2 (Z) 2.Dd4 mat (C). Riešenie: 1.Jd2! hrozí 2.Jf1 mat s možnosťami: 1...c3 (X) 2.Dd4 mat (C); 1...c1D(V) (Y) 2.De4 mat (A); 1...Jh2 (Z) 2.Jg2 mat (B). Vidíme teda, že v riešení vystupujú tie isté maty ako v zdanlivých hrách, avšak cyklicky posunuté o jeden variant. Ľ. Lačný vytvoril na túto tému v ďalších rokoch viac hodnotných úloh. Suverénne ovládanie cyklickej zámeny matov potvrdil v turnaji maďarského časopisu Magyar Sakkélet v roku 1955, kde vytvoril to, čo nikto nepokladal za možné: cyklickú zámenu štyroch matov! Tento vynikajúci výkon nevystihol ani rozhodca a udelil tomuto problému iba druhú cenu.


Vzad <<  >> Vpred