Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 114Erwin Gross, Nemecká spolková republika

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kg1, Dd6, Vd3, Jd4, Jg3, Se1, Pe5, f3 – č. Kf4, Vg4, Jc1, Jg7, Sa7, Pe6, g2, g5 – dvojťažka. Posledný problém našej riešiteľskej súťaže. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu. Budúcou rubrikou otvoríme novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž o hodnotné vecné ceny, preto sledujte sústavne náš denník!

Riešenie problému č. 110 (Frič – b. Kc4, De5, Ve1, Ve3 – č. Kc2, Da1, Sb1, Pa2, b2 – samomat 5. ťahom). Riešenie: 1.Va3 Kd2 2.Da5+ Kc2 3.Kb4 Kd2 4.Kb3+ Kd3 5.Db4 Sc2 mat.

Riešenie problému č. 111 (Jankovič – b. Kh3, Vc7, Vd6, Sb8, Sc8, Je5, Jg4, Pf2, f3 – č. Kf4, Ve4, Vf5, Pg5 – dvojťažka). Zvodnosť: 1.Vd3? hrozí 2.Jg6 mat s možnosťami: 1...Ve:e5 2.Vc4 mat, 1...Vf:e5 2.Vf7 mat, ale 1...Vf6! Preto rieši iba 1.Vc3! hrozí 2.Jg6 mat s variantami: 1...Ve:e5 2.Vd4 mat, 1...Vf:e5 2.Vf6 mat. Zámena dvoch matov po zvodnosti spracovaná v známej schéme.

Výsledok riešiteľskej súťaže (problémy č. 99-114) uverejníme v poslednej júlovej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred