Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(19.7.1963)Skladba č. 117Ján Kozinka, Modranka

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (12–6)Kontrolná notácia: b. Kg8, Sd7, Se3, Jc6, Pa6, c2, e4, e6, f3, g3, h4, h5 – č. Kd6, Sb3, Pa4, a5, b6, c4 – trojťažka. Riešenie pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese. Náš dnešný problém vyšiel z dielne mladého, veľmi úspešného skladateľa viacťahových problémov.

Riešenie problému č. 114 (Gross – b. Kg1, Dd6, Vd3, Jd4, Jg3, Se1, Pe5, f3 – č. Kf4, Vg4, Jc1, Jg7, Sa7, Pe6, g2, g5 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...Jf5 2.Jh5 mat, 1...Jb3 2.Jge2 mat, 1...V:g3 2.Sd2 mat. Riešenie: 1.K:g2 hrozí 2.Sd2 mat s možnosťami: 1...Jf5 2.J:e6 mat, 1...Jb3 2.Jde2 mat, 1...V:g3+ 2.S:g3 mat. Solídny výkon neustále sa zlepšujúceho súčasného nemeckého skladateľa. Problém obsahuje zámenu troch matov.

Riešenie problému č. 115 (Gross – b. Kb7, Da5, Vc5, Vc6, Je1, Jg3, Pb2, b4, b6, e2, f3, f4 – č. Kd4, Dh1, Vc1, Vh5, Jb1, Jg4, Pa3, c7, d2, e3 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...Jc3 2.Vc4 mat, 1...Je5 2.Vd5 mat. Zvodnosť: 1.Vc2? hrozí 2.V6c4 mat s možnosťami: 1...Jc3 2.b:c3 mat, 1...Je5 2.Dc5 mat, ale 1...Vb5, V:a5 2.???. Preto 1.Vf5! hrozí 2.Dd5 mat s možnosťami: 1...Jc3 2.Dc5 mat, 1...Je5 2.D:e5 mat, 1...V:f5 2.J:f5 mat, 1...D:f3 2.J:f3 mat. Posledné dva varianty sú netematické. Problém obsahuje poschodovú zámenu dvoch matov. Veľmi dobré dielo ašpirujúce na popredné umiestenie v našej skladateľskej súťaži.


Vzad <<  >> Vpred