Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(8.8.1963)Skladba č. 120Ján Tazberík, Kociha

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11–4)1. Kontrolná notácia pozície A (znázornenej na diagrame): b. Kh4, Da4, Ve2, Vg4, Ja6, Je1, Se8, Sh8, Pb5, e3, h5 – č. Ke4, Jd4, Je6, Sf4 – dvojťažka.

2. Pozícia B vznikne z pozície A premiestením bieleho Sh8 na pole b8. Takto vzniklý problém má opäť dvojťahové riešenie organicky súvisiace s riešením pozície A. Za správne vyriešenie každej z oboch pozícií možno získať 2 body (ďalšie body možno získať za udanie prípadných nekorektností). Riešenia treba poslať ako zvyčajne do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1, s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 117 (Kozinka – b. Kg8, Sd7, Se3, Jc6, Pa6, c2, e4, e6, f3, g3, h4, h5 – č. Kd6, Sb3, Pa4, a5, b6, c4 – trojťažka). Po úvodníku 1.Jd4 hrozí 2.Jb5+ Ke7 3.Sg5 mat a čierny má nasledovné možnosti: 1...Kc5 2.Jb5+ Kb4 3.c3 mat, 1...Ke5 2.Jf5 S:c2 3.Sd4 mat, 1...Kc7 2.Sf4+ Kd8 3.Jc6 mat, 1...Ke7 2.Jf5+ Kd8 3.S:b6 mat. Všetky štyri varianty končia čistými matmi.


Vzad <<  >> Vpred