Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(30.8.1963)Skladba č. 123Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (12–11)Kontrolná notácia: b. Kd7, Df8, Vb4, Vc5, Sd3, Sd6, Jf6, Jf7, Pe2, e6, h6, h7 – č. Kf5, Dc1, Va5, Vh5, Sb1, Pb7, e3, e4, e5, g3, g6 – dvojťažka. Riešenia treba poslať do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 120 (Tazberík – b. Kh4, Da4, Ve2, Vg4, Ja6, Je1, Se8, Sh8, Pb5, e3, h5 – č. Ke4, Jd4, Je6, Sf4 – dvojťažka. Pozícia A je udaná v notácii, pozícia B vznikne z pozície A premiestením bieleho Sh8 na pole b8. Pozícia B je opäť dvojťažka.) Pozícia A: autorova intencia: 1.Sf7! tempo s možnosťami: 1...Kd5 2.D:d4 mat, 1...Kf5 2.e4 mat (ide tiež Sg6 mat), 1...Je6 ľub. 2.V:f4 mat – viazne však na 1...Jg7! (predĺžená obrana). Vedľajšie riešenie: 1.Sc6+ Kf5 2.e4 mat. Pozícia B: 1.Sd7! tempo s možnosťami 1...Kd5 2.e4 mat, 1...Kf5 2.V:f4 mat, 1...Je6 ľub. 2.D:d4 mat. Vedľajšie riešenie: 1.Sg6+ Kd5 2.e4 mat. Autor zamýšľal spracovať cyklickú zámenu troch matov – tzv. tému "Lačný". Za úplné vyriešenie (aj s udaním autorovej intencie v pozícii A) možno získať 8 bodov.


Vzad <<  >> Vpred