Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(16.8.1963)Skladba č. 121Gustáv Pekár, Tisovec

Originál pre Čs. šport

Mat 3. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kc2, Df6, Va1, Sa7, Sb7, Je4, Pa2, d3, d5 – č. Kb5, Vc4, Sa3, Sg6, Jd6, Pa5, a6, c3, c6 – trojťažka. Riešenia treba zaslať najneskôr do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 118 (Valuška – b. Kb5, Dh1, Sb8, Sg8, Ja2, Jc5, Pg3 – č. Kd4, Ve2, Pb4, g4 – dvojťažka). Riešenie: 1.Sf4 hrozí 2.Dd5 mat s niekoľkými jednoduchými variantami. Autor však zamýšľal niečo iné – poslal omylom chybnú pozíciu, ktorá však bola riešiteľná. Za udanie vyššie uvedeného riešenia priznávame 2 body. Autor pozíciu opravuje zámenou čierneho Pb4 bielym. Riešenie je potom dľa autora: 1...Ve3 2.Dd5 mat, 1...Vd2 2.De4 mat, zvodnosť A: 1.Db1? hrozí 2.Dd3 mat, 1...Vd2 2.De4 mat, 1...Ve3 2.D:b4 mat, 1...Vc2!, zvodnosť B: 1.Dc1? tempo, 1...Vd2 2.D:d2 mat, 1...Ve3 2.Dc4 mat, 1...Vf2!, zvodnosť C: 1.Dh7? hrozí 2.Dd3 mat, 1...Vd2 2.De4 mat, 1...Ve3 2.Dd7 mat, 1...Ke3!, zvodnosť D: 1.Dh6? tempo, 1...Vd2 2.D:d2 mat, 1...Ve3 2.Dd6 mat, 1...Vf2!, zvodnosť E: 1.Dh5? tempo, 1...Vd2 2.De5 mat, 1...Ve3 2.Dd5 mat, 1...Ke3!, riešenie: 1.Df1! tempo 1...V ľub. 2.Dd3 mat, 1...Vd2 2.Df4 mat, 1...Ve3 2.Dc4 mat, 1...Ke3 2.Df4 mat. Úloha teda obsahuje 7-fázovú zámenu dvoch matov. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti (mimo riešiteľskú súťaž.)


Vzad <<  >> Vpred