Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(26.7.1963)Skladba č. 118Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–4)Kontrolná notácia: b. Kb5, Dh1, Sb8, Sg8, Ja2, Jc5, Pg3 – č. Kd4, Ve2, Pb4, g4 – dvojťažka.

Výsledok riešiteľskej súťaže za prvý polrok 1963 (t.j. problémy č. 99-114): Plný počet bodov a tým I. cenu ex aequo získali: Garaj Ivan, Grobarčík Pavol a Makovník Ján; 46 bodov a súčasne II. cenu získal: Kalita Anton; 44 bodov a tým III. cenu získali: Zábojník Stanislav a Zlatinský Jozef. Výhercom srdečne blahoželáme, ostatným riešiteľom prajeme veľa úspechov v našich ďalších riešiteľských súťažiach.

Ďalšie poradie: 41 bodov: Patacsi Alojz, Štefek Bohumír a Žatko Jozef; 36 bodov: Mezey Ján; 34 bodov: Mička František; 32 bodov: Jankovič Pavol; 31 bodov: Pekár Gustáv; 30 bodov: Holodňák Michal a Rückschloss Karol; 28 bodov: Slisz Štefan; 27 bodov: Kniebügl Anton; 26 bodov: Bálint Gašpar a Šachový krúžok VSŽ; 24 bodov: Michalovič Vojtech; 23 bodov: Petrášek Aurel a Biely Milan; 22 bodov: Fábry Ján a Valuška Ján; 20 bodov získal: inž. Rosa P.; 18 bodov: Mikuš Teodor a Sláma Peter; 14 bodov: Migra Ladislav a Sárený Dušan; 12 bodov: Kraft Ladislav; 8 bodov: Čehy Ernest a Gemeiner Peter; 6 bodov: Cyprian Marian, Fulla Anton, Mráz Jozef a Pospíšil Zdeněk. Dokončenie uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred