Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(5.7.1963)Skladba č. 115Erwin Gross, Nemecká spolková republika

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (12–10)Kontrolná notácia: b. Kb7, Da5, Vc5, Vc6, Je1, Jg3, Pb2, b4, b6, e2, f3, f4 – č. Kd4, Dh1, Vc1, Vh5, Jb1, Jg4, Pa3, c7, d2, e3 – dvojťažka. Dnešnou dvojťažkou, ktorá obsahuje poschodovú zámenu dvoch matov, začíname novú štvrťročnú riešiteľskú súťaž o hodnotné vecné ceny. Do súťaže budú patriť problémy uverejnené v tejto rubrike do konca septembra 1963. Súťaže sa môže zúčastniť každý (jednotlivci i kolektívy), kto v stanovenom termíne pošle riešenia postupne uverejňovaných problémov na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 s poznámkou "Šach" pri adrese. Body je možné získať jednak za správne riešenie, jednak za udanie vedľajších riešení (pokiaľ existujú) ako aj za udanie duálu v tematickom variante. Za udanie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ súčasne udá i autorovu intenciu, priznávajú sa mu ďalšie body. Stav riešiteľskej súťaže počas jej priebehu uverejníme. Riešenia problémov treba zaslať vždy do 14 dní odo dňa uverejnenia.

Do novej riešiteľskej súťaže vám želáme veľa vytrvalosti a úspechov. Menej skúseným šachistom môže byť pri riešení dobrým pomocníkom príručka "Šach do vrecka", ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Šport.


Vzad <<  >> Vpred