Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 113Stanislav Zábojník, Bojnice-Dubnica

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–4)Kontrolná notácia: b. Kg2, Da4, Se5, Sg6, Pf4, f6, g4 – č. Kd5, Jg3, Jg8, Pc7 – dvojťažka. Riešenia pošlite ako zvyčajne na adresu redakcie Čs. športu, Bratislava, Volgogradská 1 a poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 108 (Hartong – b. Kb6, Db5, Va4, Jd6, Jg6, Sc8, Se5, Pc5, f3, g5 – č. Kd5, Dh6, Vd1, Ve7, Ja1, Jd8, Sf1, Sf4, Pb3, b7, f5 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...V:e5 2.J:f4 mat, 1...S:e5 2.J:e7 mat. Riešenie: 1.Jc4 hrozí 2.c6 mat s nasledovnými tematickými variantami: 1...Jc6 2.J:f4 mat, 1...Je6 2.J:e7 mat (Ruchlis); 1...V:e5 2.Dd7 mat, 1...S:e5 2.Je3 mat (zámena matov). Vynikajúca úloha spracovaná v elegantnej forme.

Riešenie problému č. 109 (Agarský – b. Ka2, Dd5, Jd3 – č. Ka4, Ja1, Pa3, a5, b5, d6, d7 – dvojťažka). Riešenie: 1.Jb4 tempo s možnostami: 1...K:b4 2.Dd4 mat, 1...a:b4 2.Da8 mat, 1...J ľubovoľne 2.Db3 mat. Úsporne vyriešená solídna prvotina.

Práve vyšla pre každého problémistu nepostrádateľná príručka "Šach do vrecka" obsahujúca jednak rad hodnotných problémov, jednak veľa cenných rád pre skladanie šachových problémov či už pre začiatočníkov alebo pokročilých. Žiadajte vo všetkých knínkupectvách a novinových stánkoch. Cena iba 5.- Kčs. Ak by ste ju nemohli dostať, napíšte nám, postaráme sa o jej zaslanie na dobierku na Vašu adresu.


Vzad <<  >> Vpred