Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 109Ján Agarský

Práca 1951 (401)

Prvotina

Mat 2. ťahom (3–7)Kontrolná notácia: b. Ka2, Dd5, Jd3 – č. Ka4, Ja1, Pa3, a5, b5, d6, d7 – dvojťažka. Jednoduchá ale vtipná, čo do použitého materiálu úsporná úloha.

Riešenie problému č. 103 (Bobek – b. Kd1, Dc5, Va4, Vc3, Jf2, Jg3, Sh3, Pg2, h2, h4 – č. Kf4, Jc6, Sh6, Pb4, c7, d3, e4, g6, h5 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...d2 2.Je2 mat, 1...e3 2.J:d3 mat, 1...g5 2.J:h5 mat. Autorova intencia: 1.Jf1 tempo so zámenou troch matov: 1...d2 2.g3 mat, 1...e3 2.D:e3 mat, 1...g5 2.Df5 mat a niekoľko ďalších, netematických variantov. Vo variante 1...b:c3 je duál 2.V:e4 mat, 2.J:d3 mat, ktorý však nehodnotíme, nakoľko sa jedná o netematický variant. Úloha má však aj vedľajšie riešenie 1.V:d3. Za úplné vyriešenie tejto úlohy bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 104 (Kováčik – b. Kc8, Va5, Ve1, Jb6, Jc5, Sa6, Sf4, Pb2, d6, d7, g2 – č. Kd4, Dh3, Ve3, Vh5, Jg3, Sf5, Pa4, b3, e6, g4, h6 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...Vc3 2.Se5 mat, 1...Se4 2.J:e6 mat. Riešenie: 1.Je4! hrozí 2.V:a4 mat s možnosťami: 1...Vc3+ 2.b:c3 mat, 1...S:e4 2.S:e3 mat. Úloha obsahuje zámenu dvoch matov a niekoľko ďalších variantov (netematických).

Riešenia dnešného problému pošlite ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.


Vzad <<  >> Vpred