Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 108Jan Hartong, Holandsko

I. cena

Szachy 1949

Mat 2. ťahom (10–11)Kontrolná notácia: b. Kb6, Db5, Va4, Jd6, Jg6, Sc8, Se5, Pc5, f3, g5 – č. Kd5, Dh6, Vd1, Ve7, Ja1, Jd8, Sf1, Sf4, Pb3, b7, f5 – dvojťažka. Výborná dvojťažka obsahujúca jednak zámenu obrán (tému Ruchlis) a jednak zámenu matov.

Poradie riešiteľov po vyhodnotení problémov č. 99-105: maximálny počet bodov (22) získali: Garaj Ivan, Grobarčík Pavol a Makovník Ján; po 20 bodov majú: Jankovič Pavol, Kalita Anton, Mička František, Patacsi Alojz, Pekár Gustáv, Slisz Štefan, Šzefek Bohumír a Žatko Jozef; po 18 bodov získali: Holodňák Michal, Mikuš Teodor, Rückschlos Karol, Sláma Peter, Zábojník Stanislav, Zlatinský Jozef; 16 bodov má Mezey Ján; 14 bodov: Biely Milan, Michalovič Vojtech, Migra Ladislav, Sáreny Dušan, Šachový krúžok VSŽ, Šaca; 12 bodov: Bálint Gašpar, Fábry Ján, Kraft Ladislav, Valuška Ján; 8 bodov: Gemeiner Peter a inž. Rosa P. atď.

Na riešiteľskej súťaži sa celkove zúčastňuje 46 riešiteľov. Prosíme riešiteľov, aby pri zasielaní riešení vždy uviedli číslo problému a tiež, aby písali podľa možnosti čitateľne.


Vzad <<  >> Vpred