Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(13.9.1963)Skladba č. 125Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kb6, Va1, Ve4, Sa2, Sd4, Ja7, Jc8, Pb2, c3 – č. Ka4, De2, Vg1, Vh4, Sc2, Jg8, Pa5, c6, d3, e3 – dvojťažka. Riešenia zašlite do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Predbežný stav riešiteľskej súťaže za 3. štvrťrok 1963 (problémy č. 115-121). Maximálny možný počet bodov 45 nezískal žiaden riešiteľ. 41 bodov získali: Garaj Ivan a Makovník Ján; 40 bodov: Žatko Jozef; 37 bodov: Kalita Anton; 33 bodov: Zlatinský Jozef; 32 bodov: Michalovič Vojtech a Hán Alfonz; 29 bodov: Pekár Gustáv; 27 bodov: Hrbáč Milan; 26 bodov: Fábry Ján; 22 bodov: Štefek Bohumír; 19 bodov: Patacsi Alojz; 17 bodov: Fulla Anton a Sláma Peter; 16 bodov: Fillo Martin; 14 bodov: Hurdes Jozef; 13 bodov: Trnavský Ondrej; 10 bodov: Suchár Koloman; 9 bodov: Cyprian Marian a Kniebügl Anton; 7 bodov: Rosa P. a Zábojník Stanislav; 4 body: Bálint Gašpar, Holodňák Michal, Kraft Ladislav a Petrášek Aurel; 2 body: Pelc Emil, Šutera-Šafařík, Vojáček František; 0 bodov: Fodor Štefan. Celkove sa zúčastňuje 30 riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred