Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(29.11.1963)Skladba č. 135Karol Mlynka, Kozárovce

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–10)Kontrolná notácia: b. Ke8, Db8, Vd1, Vd8, Sc1, Je5, Pe2 – č. Ke4, Df2, Sa1, Jg4, Jh1, Pb7, e6, f4, f5, f6 – dvojťažka. Riešenie treba zaslať do 14 dní od dňa uverejnenia na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

Riešenie problému č. 129 (Jankovič – b. Ka2, Dg3, Sa3, Sd5, Jd3, Je7, Pb2, c5, e2, e5 – č. Kd4, Vc8, Vh6, Se3, Pb5, f5, f6 – dvojťažka). Pokus 1.Jc1? viazne na f4!, pokus 1.Je1? viazne na b4! Zdanlivé hry: 1...V:c5 2.S:c5 mat, 1...f:e5 2.D:e5 mat. Zvodnosť: 1.Jb4? hrozí 2.Jc2 mat s možnosťami: 1...V:c5 2.J:f5 mat, 1...K:e5 2.D:e3 mat, ale 1...f4!, preto riešenie: 1.Jf4! hrozí 2.Je6 mat s možnosťami: 1...K:e5 2.D:e3 mat, 1...f:e5 2.J:f5 mat, pridané varianty: 1...Vc6 2.J:c6 mat, 1...S:f4 2.D:f4 aj Dc3 mat (nepodstatný duál). Za správne riešenie priznávame 2 body.

Riešenie problému č. 130 (Pekár – b. Ke1, De7, Jc5, Pb3, b4, e2, f3 – č. Kd5, Pb5, d6, e3, e5 – dvojťažka). Riešenie: 1.Dh7! hrozí 2.De4 mat s možnosťami: 1...Kc6 2.Db7 mat, 1...d:c5 2.Dd7 mat, 1...Kd4 2.Dd3 mat. Za správne riešenie bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred