Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(27.3.1965)Skladba č. 141Lev Lošinskij, SSSR

I. cena

Šahs 1962

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kh7, Da2, Vg4, Vh6, Sa7, Sb1, Jc8, Jd7, Pb3, b5, e6 – č. Kd5, Vb4, Sf8, Sh3, Jc6, Je2, Pe3 – dvojťažka.

L. I. Lošinskij patrí do strednej generácie sovietskych skladateľov, ktorí preslávili sovietsku šachovú školu po celom svete a vydobyli pre ňu nejedno cenné víťazstvo. Za svoje naozaj vynikajúce úspechy bol mu udelený titul medzinárodného majstra šachovej skladby. Jeho práca našla širokú odozvu v radoch mládeže, z ktorých vyrástli takí svetoznámi skladatelia ako Rudenko, Čepižnyj, Livšic a iní. Svojou širokou základňou a vynikajúcimi jednotlivcami patrí Sovietsky sväz medzi najsilnejšie krajiny v problémovom šachu.

Na jeho dnešnej úlohe si môžeme objasniť dve veci – definíciu predĺženej obrany a pojem zámeny matov. Pri hľadaní riešenia sa skoro príde na to, že treba vytvoriť hrozbu 2.D:c6 mat. Skúsime to najprv z poľa c2. 1.Dc2?. Proti hrozbe sa čierny bráni ľubovoľným odťahom Jc6. Ale už pri zdvihnutí jazdca zo šachovnice sa objaví nový mat 2.Df5. Preto čierny jazdec ustúpi tak, aby pokryl aj tento novoobjavený mat – 1...Je5! Tým však blokuje toto pole, čo umožňuje ďalší mat 2.Jdb6. Čierny ďalej "predlžuje" svoju obranu 1...Je7!, čím si zas preruší Sf8 a nasleduje 2.Dc5 mat. Nakoniec poslednou predĺženou obranou 1...Jcd4! vyvráti čierny všetky predchádzajúce maty, ale preruší pôsobnosť Vb4 za čo je potrestaný matom 2.De4. Pri povrchnom hodnotení úlohy by sme sa uspokojili konštatovaním, že obsahom je predĺžená obrana čierneho jazdca. Dôkladnejší rozbor pozície nám však ukáže, že sme neobjavili všetko, lebo na ťah 1...Jc3! nemá biely zrazu pokračovanie. Objavili sme teda iba zvodnosť, nájsť riešenie, porovnať varianty s variantami vo zvodnosti a napísať nám ako sa problém páčil, to už je Vaša úloha.


Vzad <<  >> Vpred