Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(18.8.1965)Skladba č. 149Inž. V. Bartolović, Juhoslávia

1. miesto

Súťaže priateľstva, III. téma

Mat 2. ťahom (11–11)Kontrolná notácia: b. Kg8, Df7, Ve8, Vf3, Sa3, Sb1, Ja5, Jd5, Pb3, e4, f4 – č. Kd4, Dc2, Vg5, Sc1, Pa4, b5, c3, d6, e2, e5, g7 – mat 2. ťahom.

Z problémových súťaží posledných rokov svojim významom stojí na prvom mieste Súťaž priateľstva usporiadaná Šachovou federáciou Sovietskeho sväzu, ktorá sa práve skončila. Súťažilo sa v nej v šiestich oddeleniach, z ktorých v každom boli určené tri témy, takže súťaž prebiehala vlastne v 18 tematických turnajoch. Víťazom sa stalo s prevahou družstvo Sovietskeho sväzu, ktoré získalo 635,5 b. pred Holandskom 549 b. a Švédskom 539,5 b. Družstvo Československa neskončilo práve najlepšie – s 377 bodmi obsadilo 10. miesto. Naše horšie umiestnenie je zapríčinené najmä neúčasťou našich popredných skladateľov a voľbou tém, ktoré nezodpovedajú intenciám českej úlohovej školy. Na diagrame prinášame najlepšiu úlohu III. témy z oddelenia dvojťažiek, kde boli predpísané polorecipročné efekty aspoň v troch fázach. V úlohe po dvoch obranách čiernou dámou 1...D:b3, D:e4 nasledujú maty s využitím pokrytia voľného poľa – 2.Da7, Jc6 mat. Po dvoch zvodnostiach 1.Jc7? a 1.Jb4? s rovnakým vyvrátením 1...K:e4! sa vždy jedna predúvodníková obrana a mat navzájom zamenia a na druhú obranu nasleduje nový mat: 1...D:b3, D:e4 2.Jc6, J:b5 mat resp. 1...D:b3, D:e4 2.Jbc6, Da7 mat. Vyvrcholením celého obsahu úlohy je nakoniec riešenie, ktoré zašlite na adresu redakcie do 14 dní.


Vzad <<  >> Vpred