Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(18.12.1965)Skladba č. 157I. Draiska, SSSR

II. cena

Turnaj Spartaka Gruz. SSR

1961-1962

Mat 2. ťahom (13–8)Kontrolná notácia: b. Kc6, De1, Vd7, Vf3, Se7, Sh3, Jd8, Jf2, Pc3, c5, d2, e6, f6 – č. Ke5, Vd4, Vf5, Je3, Pd3, d5, f4, g6 – mat 2. ťahom.

Šach v Sovietskom sväze je na vysokej úrovni, o čom svedčí skutočnosť, že po roku 1945 boli všetci majstri sveta v šachu zo Sovietskeho sväzu. Rovnako dôstojné miesto zaujímajú v celosvetovom meradle aj sovietski problémisti. Sovietsky šachový problém vďačí svojej vysokej úrovni najmä množstvu turnajov, ktoré každoročne usporiadajú a na ktorých sa zúčastňuje stále viac a viac nových a talentovaných skladateľov. Zo súťaže gruzínskeho Spartaka prinášame zaujímavú skladbu lotyšského autora. Je v nej spracovaná dvojnásobná predĺžená obrana pred i po úvodníku. Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 154 (Ľ. Lačný – b. Kc2, Dd3, Vf8, Vh6, Sf4, Sh1, Jb4, Jd7, Pa6, c6, e4 – č. Ke6, Vh3, Sb6, Sg6, Jc3, Jg3, Pa7, b5, d4, e7, h2, h4, h7 – mat 2. ťahom). Predúvodníkové varianty, ktoré boli uvedené pri uverejnení sa po 1.e5 zamenia nasledovne – 1...Jc3 ľub. 2.Sd5 mat, 1...Jce4 2.Db3 mat, 1...Jg3 ľub. 2.Df5 mat, 1...Jge4 2.D:h3 mat. Úloha s pozíciou biely na ťahu a so zámenou štyroch variantov s dvoma rôznymi predĺženými obranami čiernych jazdcov v oboch fázach. Pekná práca nášho popredného šachového skladateľa a prvého majstra športu v problémovom šachu na Slovensku.


Vzad <<  >> Vpred