Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(8.1.1966)Skladba č. 158Ulrich Ring, NSR

IV. cena

Die Schwalbe 1963

Mat 2. ťahom (13–9)Kontrolná notácia: b. Kg8, Dg6, Vh5, Sa8, Sd6, Je4, Je6, Pb4, b5, d3, e3, f3, h4 – č. Kd5, Dc3, Vc6, Vg1, Sb7, Se5, Jf2, Pc7, g5 – mat 2. ťahom.

Zo súťaže západonemeckého problémového časopisu prinášame dnes ukážku veľmi dobrej práce komponovanej v duchu novostrategickej školy s bohatým kombinačným obsahom. V predúvodníkových hrách sa využije poloväzba po ťahoch 1...g:h4 2.Jf4 mat a 1...Sc8 2.J:c7 mat. Zvodník 1.J6c5? vytvorí hrozbu 2.De6 mat, proti ktorej sú predúvodníkové ťahy čierneho skutočnými obranami a po ktorých teraz nasleduje zámena matov 1...g:h4 2.J:c3 a 1...Sc8 2.S:c6 mat. Vyvrátením je obrana 1...V:d6!. V skutočnom riešení 1.Jd4 vyjdú na rovnaké obrany opäť iné maty, z toho jeden polorecipročne 1...g:h4 2.V:e5 mat a 1...Sc8 2.J:c3 mat.

Riešenie problému č. 155 (A. Skuja – b. Kh1, Vd3, Vh8, Sc4, Sf4, Je1, Jh6, Pe3, e4, g4 – č. Kh3, Da8, Vb7, Vc5, Sg1, Pa4, c6, f3 – mat 3. ťahom). Bielu batériu na h-línii kontrolujú tri čierne diaľkové figúry. Biely v prvom ťahu musí rozhodnúť, ktorú z nich preruší, aby vytvoril hrozbu 2.Sf1+ Kh4 3.J:f3 mat. Podrobný rozbor pozície ukáže, že k cieľu vedie jedine 1.Vd5 s variantami 1...Vb2 2.Jg8+, 1...Da6 2.Jf7+ a 1...V:c4 2.Vh5 mat.


Vzad <<  >> Vpred