Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(22.1.1966)Skladba č. 159Petar Ivanič, Juhoslávia

3. miesto

II. medzirep. súťaž Juhoslávia 1961

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kb7, Dd8, Vd2, Sa3, Sb3, Jg4, Pb4, f4 – č. Kd6, Vf3, Sb8, Sf7, Jd3, Jd7, Pc6, e6, e7 – mat 2. ťahom.

Najrozšírenejším druhom dvojťahových úloh so zámenami je bezosporu zámena matov. Od jej vzniku však prešiel šachový problém búrlivým rozvojom, ktorého výsledkom sú t.č. najrozmanitejšie druhy zámien vo všetkých podobách. Typickým protipólom zámeny matov je pre skladateľa pomerne obťažnejšia zámena obrán.

Dnešná úloha spracováva túto tému v troch fázach. Predúvodníkové varianty využívajú väzbu oboch čiernych jazdcov – 1...c5 2.b:c5 mat, 1...e5 2.f:e5 mat. Pri riešení treba správne uvážiť, ktorého z jazdcov odviazať, aby sa vytvorila hrozba 2.D,V:c6 mat. V druhej fáze po 1.Vc2? sa predúvodníkové maty zrazu objavia po iných obranách 1...J3c5+ 2.b:c5 mat, 1...J3e5 2.f:e5 mat, ale ťahom 1...c5! sa celá fáza ukáže len zdanlivým riešením. Skutočné riešenie sa teraz nájde už pomerne ľahko a obrany sa v ňom zamenia tretíkrát. Riešenie pošlite do 14 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 156 (V. Čepižnyj – b. Kb2, Da2, Vc3, Vd7, Sc1, Sf7, Je5, Jg4 – č. Ke4, Dh8, Vf4, Vh6, Sa8, Sh4, Jg8, Pb5, c2, f6, h5 – mat 2. ťahom). S predúvodníkovými variantami a variantami po zvodnosti, ktoré boli uvedené pri uverejnení, vytvára riešenie 1.Jf3! kombinovanú obyčajnú a recipročnú trojfázovú zámenu matov, čo je vynikajúcim šachovým dielom.


Vzad <<  >> Vpred