Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(19.2.1966)Skladba č. 160Halvar Hermanson, Švédsko

I. cena

Magyar Sakkélet 1961

Mat 2. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kg1, Dh4, Ve5, Vf8, Sh7, Jf4, Jh3, Pf2 – č. Kf3, Df7, Vb3, Sg2, Jd6, Jf1, Pb4, c5, d2, f6 – mat 2. ťahom.

Medzi najvirtuóznejších skladateľov modernej dvojťažky patrí švédsky problémista Halvar Hermanson. Majstrovsky ovláda všetky oblasti novostrategickej školy a jeho skladby sú ozajstnou ozdobou každej súťaže, ktorej sa zúčastní. Podrobné štúdium jeho tvorby prináša každému znalcovi šachového problému širokú škálu estetických zážitkov. V dnešnej úlohe spracoval recipročnú zámenu v kombinácii so zámenou obyčajnou vo dvoch fázach. Pred úvodníkom si treba všimnúť maty vychádzajúce po obranách 1...f:e5, 1...Dc4, 1...Je3 a 1...Je4. Po vtipne motivovanom prvom ťahu sa po prvej dvojici obrán maty recipročne vymenia a po druhej nasledujú maty nové. Riešenie pošlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 157 (I. Draiska – b. Kc6, De1, Vd7, Vf3, Se7, Sh3, Jd8, Jf2, Pc3, c5, d2, e6, f6 – č. Ke5, Vd4, Vf5, Je3, Pd3, d5, f4, g6 – mat 2. ťahom). Predúvodníkové varianty vytvárajú predĺžené obrany oboch čiernych veží – 1...Vd ľub. 2.V:d5 mat, 1...Ve4 2.J:d3 mat a 1...Vf ľub. 2.Jf7 mat, 1...V:f6 2.Sd6 mat. Úvodníkom 1.V:f4! sa uvoľní čiernemu kráľovi ústupové pole a tým sa zmení i celý obsah – 1...Vd ľub. 2.J:d3 mat, 1...Vd:f4 2.V:d5 mat a 1...Vf ľub. 2.Sd6 mat, 1...Vf:f4 2.Jf7 mat.


Vzad <<  >> Vpred