Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(1966)



Skladba č. 161Arkadij Jaroslavcev, SSSR

I. cena

Šachmaty v SSSR 1964









Mat 3. ťahom (8–11)



Kontrolná notácia: b. Kd2, Dh5, Vd1, Ve1, Sg6, Sh6, Pc3, e2 – č. Kd5, Ve5, Vf6, Sb2, Sf5, Pc4, c5, c6, d6, e6, h2 – mat 3. ťahom.

Dnešná ukážka je z oblasti, ktorá sa medzi našimi šachovými skladateľmi udomácňuje iba veľmi pomaly. Jadro obsahu spočíva vo vyzdvihnutí určitého strategického prvku, na rozdiel od úloh u nás v trojťahovej forme najrozšírenejších spracovávajúcich čisté a ekonomické maty. V úlohe sú vyzdvihnuté dva strategické prvky a to vzájomné prerušenie veže a strelca – téma Grimshaw – a poloväzba. Po úvodníku 1.Sf4 hrozí čiernemu 2.Df3+, proti čomu sa bráni postavením niektorej z figúr na pole e4: 1...Ve4, alebo 1...Se4. Oboma uvedenými obranami však preruší jednu zo svojich figúr a zároveň ju zaviaže, čo biely využije vždy k inému matovému pokračovaniu. Po 1...Ve4 nasleduje 2.Kc2+ Vd4+ 3.e4 mat a po 1...Se4 zas 2.Ke3+ Sd3+ 3.Se4 mat. Okrem spomínaných strategických motívov zaujmú odťažné šachy bielemu kráľovi. Napíšte nám ako sa úloha páčila a o čom všetkom sa chcete v rubrike dočítať.

Riešenie problému č. 159 (P. Ivanič – b. Kb7, Dd8, Vd2, Sa3, Sb3, Jg4, Pb4, f4 – č. Kd6, Vf3, Sb8, Sf7, Jd3, Jd7, Pc6, e6, e7 – mat 2. ťahom). V predúvodníkových hrách a v hrách po zvodnosti, ktoré boli uvedené pri uverejnení sa obrany čierneho zamenili prvýkrát. V riešení po 1.Dc8! s hrozbou 2.D:c6 mat sa zamenia druhýkrát – 1...J7c5+ 2.b:c5 mat, 1...J7e5 2.f:e5 mat. Obsahom úlohy je teda dvojnásobná zámena dvoch obrán.


Vzad <<  >> Vpred