Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(1966)Skladba č. 162Jacobus Haring, Holandsko

II. cena

Izraelská okružná súťaž 1963

Mat 2. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Kh8, Dc6, Vd8, Ve2, Se3, Sh5, Jb5, Jc4, Pf4 – č. Ke6, Da4, Va5, Vc1, Sb6, Je4, Pa7, d6, e7, f5, f6 – mat 2. ťahom.

I keď Holandsko nepatrí medzi svetovú šachovú špičku, v problémovom šachu zaujíma jedno z najpoprednejších miest. Skladby holandských problémových majstrov, či už v oddelení dvojťažiek, trojťažiek alebo rozprávkového šachu, získavajú vysoké ocenenia vo všetkých medzinárodných turnajoch. Z populárnej okružnej súťaže izraelských šachových rubrík prinášame prácu popredného skladateľa dvoj- a trojťažiek – Jacoba Haringa. Charakteristickým spôsobom v nej spracováva výber správneho úvodníka v spojitosti s dvojfázovou zámenou dvoch matov. Otváranie a zatváranie línií, dve biele batérie a vtipná myšlienka – to všetko zaujme pozorného riešiteľa. Riešenie problému zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 160 (H. Hermanson – b. Kg1, Dh4, Ve5, Vf8, Sh7, Jf4, Jh3, Pf2 – č. Kf3, Df7, Vb3, Sg2, Jd6, Jf1, Pb4, c5, d2, f6 – mat 2. ťahom). Zo štyroch zdanlivých variantov 1...f:e5 2.Jg5 mat, 1...Dc4 2.Dh5 mat, 1...Je3 2.Dg3 mat a 1...Je4 2.S:e4 mat sa po úvodníku 1.Jd3! s hrozbou 2.Df4 mat, v prvých dvoch objaví recipročná zámena 1...f:e5 2.Dh5 mat, 1...Dc4 2.Jg5 mat, a v druhých dvoch zámena matov 1...Je3 2.V:e3 mat, 1...Je4 2.D:e4 mat. Veľmi originálna myšlienka spojenia recipročnej a obyčajnej zámeny dvoch matov do jednej úlohy.


Vzad <<  >> Vpred