Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.1.1967)


Problém č. 109Lörinc Bata

Tijdschrift 1952

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka1 Db8 Sd1 Jc4 Jd2 Pf6 (6 kameňov), čierny Kc3 Vh5 Sg5 Jb1 Je4 Pa4 b3 c5 c6 d3 d4 (11 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

* Za správne riešenia problémov č. 103 až 106 vyhrávajú knihy: Štefan Danko, Topoľčany, Puškinova 1411, Adrian Grunert, Bratislava, Smetanova 15, Štefan Kordoš, Senica nad Myjavou, Dlhá 1061, Imrich Mráz, Košice – Nové Mesto, Gudernova 2, Martin Štulajter, Podbrezová B2/2, Bohumil Azor, Zvolen, Pustý Hrad 14, Štefan Marsina, Žilina, Gottwaldova 24, František Szakáll, Mojmírovce 284, okr. Nitra, O. Tesař, Ostrava I, Šalamounská 29 a V. Vavrek, Sabinov, 9. mája, družstevné byty.

110: J. Korponai, (I. cena): b. Kh6 Dg1 Va2 (3), č. Kc1 Df6 Va7 Vh2 Sg6 Sh4 Pc2 c7 f2 g2 (10), pomocný mat 2. ťahom, 3 riešenia: 1.f1V Dc5 2.Vf5 D:c2 mat, 1.f1S Dd4 2.Sa6 Va1 mat, 1.f1J Df2 2.Jg3 De1 mat.

111: J. Korponai (II. cena): b. Kc2 Vh8 Se8 Ja8 Pe5 (5), č. Kh4 Dg4 Vf7 Vg8 Sf8 Jc3 Pb7 c5 c7 f3 g7 (11), riešenie 1.Kg5 J:c7 2.Vf5 Je6 mat, po premiestení č. K na d7 1.Ke6 Vh5 2.Se7 J:c7 mat, s č. Kb6 1.Ka6 Vh1 2.Je4 Va1 mat.

112: Gy. Páros (3. čestné uznanie): b. Kh8 Vc8 Sf8 Sh7 Jc5 Jf2 Pa2 (7), č. Kc2 Df7 Vf4 Vg3 Sb1 Sc1 Pd7 e7 (8) 2 riešenia: 1.Vg6 Sg7 2.e6 Je4 mat, 1.Vf5 Sh6 2.d5 Jd3 mat.

* Redakcia denníka SMER vypisuje medzinárodný turnaj v skladaní dvojťahových šachových úloh s týmito podmienkami: nesmú obsahovať viac ako 7 kameňov bielych a čiernych spolu (miniatúrky), pričom sa požaduje výrazná kombinačná myšlienka (strategické úlohy), pravda, pokiaľ to "miniaturizácia" dovolí. Konkurujú problémy uverejnené v Smere r. 1967, posledná lehota pre zásielky je 30. septembra 1967 na adresu Jozef Linder, Sliač, ul. Čs. armády 29. Rozhodca majster športu Ľudovít Lačný udelí 3 ceny (Kčs 100, 80, 50) a ďalšie vyznamenania.

* ÚV ČSTV vypísal súťaž v skladaní akýchkoľvek šachových problémov pre začínajúcich autorov (t. j. tých šachistov, ktorí mali svoj prvý problém uverejnený r. 1964 a neskôr, resp. ešte nemali uverejnený). Problémy (najviac 5 od jedného autora) treba poslať na adresu František Macek, Praha 7, Obránců míru 90, do 15. marca 1967. Rozhodcom bude majster športu Alexander Pituk.

* Zápas maďarských a slovenských šachových skladateľov, o ktorom sme už písali vo viacerých rubrikách, má nové termíny: problémy treba poslať do 20. januára 1967 (dvojťažky J. Brabcovi, Bratislava, Komárnická 44, pomocné maty B. Formánkovi, Bratislava, Zimná 1). Problém č. 107 z minulej rubriky bol veľmi pekným príkladom na tému pomocných matov, dnes uvádzame ďalšie príklady aj s riešením: Všetky súťažili na turnaji v Budapešti Sakkszövetség 1966. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred