Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.1.1967)


Problém č. 113 – originál

Jozef Sklenár, Piešťany

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka7 Dg2 Va8 Vh2 Sa1 Sd3 Je6 Pg3 (8 kameňov), čierny Kh8 Dg8 Vh4 Se5 Pa2 d6 g5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. – Ak nepočítame výsledky turnajov BABY a Pravda, uverejnené v minulom roku, je dnešné dvojťažka prvým originálnym problémom v našej rubrike. Jej riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Do ktorej skupiny patríte?

Známy veľmajster a šachový publicista S. Tartakower rozdeľoval hráčov na štyri skupiny podľa kritérií "východnej múdrosti". Sú šachisti, hrajúci slabo a nevediaci, že hrajú slabo – týchto nevedomcov sa treba chrániť. Šachisti, ktorí hrajú slabo, ale si to uvedomujú, sú rozumní a treba im pomáhať. Tretiu skupinu tvoria šachisti hrajúci silne a nevediaci, že hrajú silne, sú to skromní ľudia, akých si treba vážiť. A napokon sú šachisti, ktorí hrajú silne a vedia o tom, že hrajú silne – týchto mudrcov treba nasledovať.


Turnaj podľa abecedy

Na jeseň r. 1940 zorganizovala anglická šachová federácia ojedinelý turnaj: v jednotlivých skupinách hrali medzi sebou šachisti s rovnakou iniciálkou priezviska. V jednej skupine vyhrala slávna majsterka sveta, Věra Menčíková, ale nebola to skupina "M". V Anglii ju totiž viac poznali podľa druhého priezviska – Stevensonová.


Rádiomat 34. ťahom

Blesková partia dostala v silne rozvinutom šachovom slangu názov blicka. Najhistorickejšou blickou sa stala partia sovietskeho veľmajstra Kotova s Nórom Krogdahlom r. 1956, ktorá sa hrala v Oslo v budove rozhlasu a poslucháči ju mali možnosť sledovať svojimi prijímačmi. Pred mikrofónom bola šachovnica a špeciálne hodiny a melodickým zvonením každých 10 sekúnd, čo bol čas na rozmýšľanie ku každému ťahu. Aj voľba farby pred začatím partie sa uskutočnila originálnym spôsobom: zvukovou "xou", ktorá sa zastavila na jednom z dvoch tónov, ktoré si partneri zvolili. Zpráva o tejto partii síce nehovorila, akým spôsobom sa do mikrofónu oznamovali ťahy, jedno je však isté: bola to prvá "blicka" v rozhlase a vyhral ju Kotov matom v 34. ťahu.

Našim prispievateľom. Problémy na uverejnenie posielajte pokiaľ možno na diagrame (napečiatkovanom alebo kreslenom) s riešením na tej istej strane ako diagram a so svojím úplným menom a adresou. Pred odoslaním však nezabudnite preskúšať korektnosť problému, či je riešiteľný, či nemá vedľajšie riešenie, duály a pod. Každému autorovi a najmä začínajúcemu, odporúčame, aby si preštudoval pravidlá šachových úloh a štúdií, ktoré sú uverejnené v brožúrke ŠACH (vydavateľstvo Šport, 1966), najmä str. 70 a 71. Okrem toho odporúčame prezrieť si brožúrku Šach do vrecka (Šport 1963). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred