Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.2.1967)


Problém č. 117V. Timonin

II. cena

Molodoj leninec 1963, úprava

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kd7 Dc5 Vg3 Vg5 Sb8 Jh7 Pd5 f5 f6 (9 kameňov), čierny Ke4 Va4 Ve1 Sh5 Jh8 Pb7 c6 d3 f7 g4 g6 (11 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Zaujímavá trojťažka s témou turnaja BABY 1967, o ktorom píšeme ďalej. Hlavné (tematické) varianty nasledujú po obranách 1...c:d5, Vd4, g:f5. Úvodník v súvislosti s tichou hrozbou (bez šachu) je veľmi pekný a nenápadný. Riešenie tohto tretieho problému do našej


Riešiteľskej súťaže

pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese. Lehotu na riešenie sme opäť predĺžili na 12 dní, lebo 6 dní sa viacerým riešiteľom zdalo príliš krátkych. V rámci súťaže, do ktorej bude patriť 25 problémov, vyhrá ceny 25 riešiteľov, prvé tri ceny sú 300, 200 a 100 Kčs.

Riešenie problému č. 113 (Sklenár) zo 14. januára: 1.Dh1 tempo (úloha bez hrozby) a 19 rôznych matov po 19 ťahoch čierneho. Problém je pekný a dobre konštruovaný, treba však k nemu pripomenúť, že pri hodnotení problémov hrá väčšiu úlohu kvalita variantov ako ich počet. Dvojťažka s tromi kombinačne bohatými a zaujímavými variantmi je takmer vždy cennejšia ako dvojťažka s ľubovoľne väčším počtom jednoduchých a stereotypných hier. – Knižné ceny za správne riešenie vyhrávajú: Milan Arbet, Liptovský Mikuláš, Guotha 13, Marián Jáni, žiak 8. triedy, Bratislava, Martinčekova 18, Martin Kriška, Nová Vieska 246, okr. Nové Zámky, Vladimír Kubík, Pitelová č. 9, p. Jalná a Marta Nováková, Borovec, okr. Trnava.


Pripravované súťaže

Naši šachoví skladatelia sa majú na čo tešiť. S napätím sa očakáva výsledok turnaja SV ČSTV na žartovné problémy (zúčastnilo sa na ňom 170 skladieb!) a najmä zápasu Budapešť – Bratislava (pod touto hlavičkou súťažia medzi sebou maďarskí a slovenskí skladatelia), ale ešte pred uverejnením rozhodnutí treba obrátiť pozornosť na nové súťaže.

Tradícia stredoslovenských turnajov BABY sa obnoví po dvojročnej prestávke so zaujímavou zmenou: ročník 1967 (a asi aj ďalšie ročníky) bude venovaný trojťažkám. Ako téma pre tento rok bolo stanovené postupné blokovanie polí najmenej vo dvoch variantoch. Ide o varianty, v ktorých sa využije blokovanie poľa (ako škodlivý motív) v prvom aj druhom ťahu čierneho obidvoch hier. V prvom ťahu to môže byť blokovanie poľa kráľovi alebo akémukoľvek inému kameňu, v druhom ťahu, prirodzene, len kráľovi. Pekným príkladom na túto tému bol náš problém č. 109 (Bata), zložitejším spôsobom, aj keď menej efektne ju spracúva dnešný problém do riešiteľskej súťaže. Trojťažky do turnaja BABY 1967 treba poslať do 20. septembra t. r. na adresu Jozef Linder, Sliač, ul. Čs. armády 29, tri ceny udelí rozhodca B. Formánek.

Času na túto súťaž je teda dosť, medzitým však dostanú naši autori príležitosť poriadne sa zapotiť na II. medzinárodnej súťaži družstiev, ktorú usporiada Holandsko v 9 tematických oddeleniach. O nej však až po obdržaní tém. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred