Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.2.1967)


Problém č. 118 – originál

Jozef Kováčik, Kovarce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg3 Df1 Vc8 Sf8 Je3 Pb5 c6 d2 (8), čierny Ke5 Va7 Sh5 Ja8 Pb3 d3 e4 e6 g4 g5 g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Úloha obsahuje 3 modelové maty (v hrozbe a vo dvoch variantoch). Pre menej skúsených riešiteľov uvádzame, že v modelovom mate je každé pole okolo čierneho kráľa kryté jediným spôsobom (buď blokované čiernym kameňom, alebo napadnuté bielym), pričom sa na ňom musia podieľať všetky biele kamene s výnimkou kráľa a pešiakov. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese. Ide o súťaž na problémy č. 115-139, v ktorej získa ceny 25 riešiteľov.

Podľa najnovších zpráv zahraničnej tlače získali ďalšie úspechy na problémových turnajoch dvaja slovenskí skladatelia: A. Ančin z Komárna 2.-3. čestné uznanie ex aequo na dvojťažkovej súťaži francúzskeho časopisu Thèmes 64 a J. Tazberík z Kocihy zvláštne uznanie za štúdiu na kombinovanom turnaji brazílskeho časopisu Boletim da UBP.


* * *

O účasť na šachovom turnaji Moskvy je každoročne nevšedný záujem. Veľký počet prihlásených šachistov rozdelia do viacerých vylučovacích skupín, z ktorých iba najlepší postúpia do semifinálových bojov a odtiaľ do záverečnej skupiny – samotného turnaja Moskvy. Hoci vo vylučovacích turnajoch hrajú aj šachisti nižších výkonnostných tried, neúprosným bojom charakterizované partie neraz obohatia teóriu šachového otvorenia.


Henningov protigambit

Biely: Gajster               Čierny: Zajcev

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 c5 4.c:d5 c:d4. Týmto ťahom je charakterizovaný doteraz za nekorektný považovaný Henningov protigambit. Obeť pešiaka však dáva v praktickej hre dobré šance na úspech. 5.D:d4 Jc6 6.Dd1 e:d5 7.D:d5 Sd7. Do úvahy prichádza aj 7...Se6 8.D:d8 V:d8 9.e3 a6, ako hral bratislavský Roháček ešte roku 1941 proti Foltysovi. 8.Sg5 Jf6 9.S:f6. Zbytočne napomáha vývin čiernych figúr. Solídnejšie bolo už v predchádzajúcom ťahu hrať 8.Jf3 a po Jf6 9.Dd1 Sb4 10.Sd2 0-0 11.g3 Vfe8 12.Sg2 Db6 13.0-0 Vad8 14.Dc2 ukončiť podľa Euweho receptu vývin. 9...D:f6 10.e3 0-0-0 11.Db3 Se6 12.Da4. Ústup dámy na c2 nebol vábny pre Jb4 a 12.Sc4 S:c4 13.D:c4 Dg6 viedlo zase k nepríjemným hrozbám vniknutia čiernej dámy. Postavenie bieleho je už nepohodlné. 12...Sb4 13.Vc1. Na toto šablónovité krytie jazdca c3 má čierny pripravené pôsobivé pokračovanie. Keďže po 13.Jge2 by bolo celé kráľovské krídlo bieleho strnulé, bolo potrebné rozhodnúť sa pre návrat dámy na pole c2. 13...Vd2. Prekvapujúci ťah, ktorým čierny vyženie súperovho kráľa do stredu šachovnice a vytvorí okolo neho matovú sieť. 14.K:d2 D:f2+ 15.Jge2 Sf5. Pred rozhodujúcim vežovým šachom treba zamedziť únik bieleho kráľa na dámske krídlo. 16.D:b4. Biely sa rozhoduje pre obeť dámy, keďže 16.e4 by neprinieslo žiadnu úľavu. 16...Vd8+ 17.Dd4 J:d4 18.Jb5+ Jc6+ 19.Jbd4 Kb8 20.Kd1 D:e3 a biely sa vzdal, pretože nemôže zabrániť strate jazdca d4. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred