Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.2.1967)


Problém č. 119 – originál

Leopold Laco, Hubová

Mat 2. ťahom


Problém č. 120 – originál

Ivan Tatranský, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 119 biely Kb3 Dd3 Vd4 Vg4 Sg3 Jf4 (6 kameňov), čierny Ke5 Dh2 Sf2 Sg8 Jh5 Pe6 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 120 b. Ke1 Dc8 Vb5 Vg6 Se5 Sg4 Jc2 Jh5 Pc5 d3 (10), č. Kd5 Da7 Va6 Sc7 Ja5 Jd7 Pe7 f4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalšie dva problémy do našej 25-úlohovej riešiteľskej súťaže sú síce dvojťažky, ale podstatne odlišného charakteru. Č. 119 je pekne konštruovaná a nie zložitá mereditka (t. j. úloha s 8 až 12 kameňmi) na námet voľných polí od mladého autora z okresu Liptovský Mikuláš. Druhý problém pochádza od jedného z najlepších slovenských šachových skladateľov, rozhodcu nášho minuloročného skladateľského tematického turnaja, ktorý sa týmto vracia po dlhšej prestávke medzi činných autorov. Ide o zaujímavo podanú tému recipročnej zámeny: keby bol na ťahu čierny, vychádzajú zdanlivé hry 1...J:e5 2.J:f4 mat, 1...S:e5 2.Sf3 mat (a 1...K:e5 2.Vg5 mat), ale úvodník spôsobí v pozícii zásadnú zmenu, akú? Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese. Pre víťazov spomínanej riešiteľskej súťaže je pripravených 25 cien.

Riešenie problému č. 114 (Ivančík) z 21. januára: 1.Da7 hrozí 2.Dd4 aj De3 mat (tzv. dvojitá hrozba), zaujímavé však je, za po každom ťahu čierneho ide len jeden mat: 1...Kc3 (Jf1), Kd2 (Jf3), K:e4 2.Dd4, De3, Sc2 mat. Maty po ťahoch kráľa na c3 a d2 sú modelové, s b. Kd6 mohol byť modelový aj mat strelcom. Úloha sa veľmi podobá na problém č. 30 (Ferber), ktorý sme uverejnili 24. júla 1965, zlepšením je uvedená absolútna bezduálovosť, pravda, za cenu zhoršenia konštrukcie. Knižné ceny vyhrávajú: Ján Horniak, Šahy, Gottwaldovo nám. 4, Karol Mayer, Hurbanovo, Záhradná 659, Kazimír Novotný, Levice, kpt. Nálepku 6, Emil Pelc, Vrútky, Republikánska 4 a Ján Petrík, Liptovský Hrádok, Prekážka 258. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred