Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.3.1967)


Problém č. 126 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kf2 De7 Vg3 Sc4 Je5 (5 kameňov), čierny Kd4 Ja7 Jh6 Pb5 b6 c6 c7 f6 g4 (9 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Ďalšia trojťažka, ktorej obsahom sú modelové maty, jej riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 119 (Laco) z 25. februára: 1.Df3 hrozí 2Jd3 aj Jg6 mat (to nie je duál, ale tzv. dvojitá hrozba), 1...K:d4, Kf6, Kf5, J:f4 2.J:e6, Jd5, J:h5, D:f4 mat. Veľmi dobrý úvodník. 1.J:h5+? D:g3! a mnohí si nevšimli, že biela dáma je viazaná.

Riešenie problému č. 120 (Tatranský) z 25. februára: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, 1.Vg5 hrozí 2.Jb4 mat, 1...J:e5, S:e5, Kc6 2.Sf3, J:f4, D:d7 mat. Výborná recipročná zámena matov s pekným doplnkom vo forme voľnej zámeny na ťah kráľa. Doteraz bezpochyby najlepší originál v našej rubrike.


* * *

Prehra partie mrzí vlastne každého šachistu. Každý z nich prežíva bolesť a snaží sa ju zmierniť nejakou formou útechy. Niektorí sa vyhovárajú na objektívne príčiny stojace mimo nich. Iní hľadajú cesty, ako mohli prehranú partiu vyhrať, čiže sa snažia dokázať, že prehrali vyhranú partiu. Zo zložitých analýz nasledujúcej partie bude mať pôžitok aj čitateľ:


Caro-Kannova obrana

Biely: Honfi               Čierny: Pfleger

Hrané na pásmovom turnaji v Den Haagu

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 d:e4 4.J:e4 Jd7 5.Sc4 Jgf6 6.Jg5 e6 7.De2 Jb6 8.Sd3 h6 9.J5f3 c5 10.d:c5 S:c5 11.Je5 Jbd7 12.J1f3 0-0 13.Sd2. Pripravuje dlhú rošádu a v ďalšom útok na kráľovskom krídle. 13...J:e5 14.J:e5 Sd4 15.0-0-0 Dd5. Pointa protihry čierneho. Biely musí odovzdať pešiaka. 16.Jf3 D:a2 17.c3 e5. Za cenu prechodnej obete sa čierny chce dostať k útoku. 18.c:d4 e4 19.Sb1 e:f3 20.Dd3. Relatívne najlepšie, pretože po 20.S:a2 f:e2 má vyhliadky na výhru skôr čierny. V nasledujúcom ťahu čierny namiesto silnejšieho 20...Dd5 zbytočne deplacuje svoju dámu. 20...Da1 21.Sb4 f:g2 22.Vhg1 Ve8. Zaujímavé by bolo 22...Sg4, pretože po 23.S:f8 V:f8 24.Vd2 Sh5 poskytlo by bielemu možnosť urobiť chybný ťah 25.Da3, ktorý má toto vyvrátenie: 25...Vc8+ 26.Vc2 V:c2+ 27.K:c2 Sg6+ 28.Kd2 D:b1 29.V:b1 S:b1 a biely nemôže zabrániť premene "g"-pešiaka. 23.V:g2 Je4 24.Vdg1. Veľmi lákavé bolo 24.V:g7+ K:g7 25.Vg1+, ale čierny sa ubráni po 25...Kf6 26.d5 Sd7 27.Dd4+ Ve5 28.Se7+ Kf5 atď. 24...g5 25.f3 Sf5 26.f:e4 Vac8+ 27.Kd1 Sg6 28.Ve2. To je ten prehrávajúci ťah, namiesto ktorého veľmi sľubné nádeje na výhru dávalo 28.Sc3, napr. S:e4 29.V:g5+ Kh7 30.Vg7+ Kh8 31.d5 V:c3 32.Vg8+ V:g8 33.Dd4+ Kh7 34.D:e4+ Vg6 35.b:c3. Čitateľovi iste spôsobí radosť, keď si sám nájde ostatné varianty vedúce k výhre. 28...Da4+ 29.Ke1 D:b4+ 30.Kf2 Vc4 31.Vd1 Sh5 32.d5 S:e2 33.D:e2 Vd4 34.V:d4 D:d4+ 35.Kf1 Vc8 a biely prekročil čas. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred