Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.4.1967)


Problém č. 131 – originál

Jozef Vilem, Nové Zámky

Mat 2. ťahom


Problém č. 132 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 131 biely Kc6 Vh4 Se2 Jc4 Pc2 d2 (6 kameňov), čierny Kb4 Pf4 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 132 b. Kd2 Dh1 Sd8 Pc4 c5 d3 (6), č. Kd4 Vd7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dve jednoduché osemkameňové dvojťažky, z ktorých prvá zaujme vtipným úvodníkom a druhá zámenou dvoch matov (zdanlivé hry 1...Ke5, Ve7 2.De4, Dd5 mat). Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 125 (Kováčik) z 18. marca: Intencia 1.Df2 hrozí 2.Sd7+ Kd8 3.Db6 mat, 1...V:c8 2.De3+, 1...Jc5 2.Vf8+, 1...S:f7 2.D:f7+, 1...Kd8 2.Db6+ atď., ale aj vedľajšie riešenie 1.Dd2 – kto uviedol obidve riešenia, dostáva 6 bodov. Oprava.

Riešenie problému č. 126 (Kozinka) z 25. marca: 1.Jd7 hrozí 2.De3+ aj 2.Vd3+ s ďalším 3.De4 mat, 1...Jf5 2.De4+! K:e4 3.V:g4 mat, ale ďalšie zamýšľané varianty obsahujú rad závažných duálov: po 1...f5 malo ísť 2.Vd3+ K:c4 3.Je5 mat, vychádza však aj 2.De2, 2.De6, 2.Sb3, a2 (3 duály) a po 1...b4 okrem zamýšľaného 2.De3+ K:c4 3.Dd3 mat rovnako aj 2.De2, De6, Sb3 (ďalšie 3 duály), doplnkový variant 1...b:c4 2.D:f6+ je v poriadku. Podľa propozícií riešiteľskej súťaže sa hodnotí každý závažný duál jedným bodom, za úplné riešenie tejto úlohy bolo teda možné získať 9 bodov (čo nedokázal nikto!). Oprava.

Riešenie problému č. 127 (Formánek) z 1. apríla: Zvodnosť 1.e8 čierny J? hrozí 2.f8J mat, 1...J:d6, J:f6 2.Jc5, Sf5 mat, ale 1...Jg7! bez matu, preto len 1.e8čS! hrozí 2.f8J mat, 1...Sd7, S:f7 2.Ve5, Df5 mat (1...Kd7 2.f8J mat). Vážna téma (voľná zámena dvoch variantov) v žartovnom probléme.

Riešenie problému č. 128 (Valuška) z 1. apríla: a) Nevychádzajú pokusy 1.e8čV? Ve5!, 1.e8čS? Sa4!, 1.e8čJ? Jf6, g7!, 1.e8čD? De4 mat (vždy čierny vyhrá), riešením je iba 1.e8čK! (premena bieleho pešiaka na čierneho kráľa!) a čierny nedokáže "rozpatovať" bieleho kráľa. V pozícii b) vedie k cieľu len 1.f8čJ!, ostatné premeny opäť nie sú dobré (napr. 1.f8čK? Kg7!). Vtipný ohňostroj obrátených premien. – Obidva žartovné problémy, sa páčili a nenarobili riešiteľom ťažkosti. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred